Kontakt os

Drosthuset Dyssegården
Avderødvej 32A,
2980 Kokkedal

CVR: 26045592

dyssegaarden@dyssegaarden.dk

DSC4705

Vi søger en pædagog til vores dagbehandling

Er du interesseret i en dagligdag med tværfagligt behandlingsarbejde? Så hører vi meget gerne fra dig.

Dyssegården er en psykiatrisk behandlingsinstitution med intern skole og STU, hvor dagligdagen er fuld af normalt begavede børn/unge, der på mange områder har et ungdomsliv som øvrige unge – men er udfordret af en psykiatrisk diagnose. Vi er mange forskellige faggrupper med respektfuldt, indbyrdes samarbejde.

Dyssegården er en non-profit organisation, beliggende i smukke landlige omgivelser.

Vores generelle forventninger

Du har god energi og interesse i at arbejde med vores målgruppe. Du har lyst til at skabe bæredygtige relationer til den enkelte unge såvel som til hele gruppen. Du trives i brændpunktet mellem et struktureret miljø, og dage der sjældent er ens. Du trives med at arbejde sammen med andre men kan også arbejde selvstændigt.

Øvrige forventninger

Det er ikke nødvendigt, at du har kendskab til vores målgruppe – det skal vi nok hjælpe dig med; men du er uddannet (også gerne nyuddannet). Du skal endvidere være interesseret i evt. at deltage i arbejdet med de unge, der er visiteret til vores STU-tilbud – meget gerne med en praktisk tilgang.

Som pædagog i dagbehandling følger du med dageleverne i skolen, og som støtte er du en del af denne struktur.

Vi tilbyder dig

 • En dagligdag med skønne børn og unge mennesker
 • Et fagligt spændende miljø med høj grad af tværfagligt samarbejde
 • En dagbehandling med plads til muligheder, initiativer og visioner – og med få begrænsninger
 • Relationsarbejde med de unge og deres netværk
 • Sundhedsforsikring, supervision samt løn efter kvalifikationer

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid.

Ansøgningsfrist 27. november 2017 kl. 8.00, men send gerne din ansøgning før, da ansættelsessamtaler finder sted løbende. Ansættelse snarest muligt.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder Lise-Lotte Løndrup eller teamkoordinator Michael Myrwick tlf.: 48 20 78 19 eller 26 83 24 93.

Ansøgning samt relevante papirer sendes pr. mail – mærket: ”Ansøgning – pædagog” til: dyssegaarden@dyssegaarden.dk

Vi vokser og søger derfor endnu en lærer

Er du interesseret i en dagligdag med både undervisning og tværfagligt behandlingsarbejde? Så hører vi meget gerne fra dig.

Dyssegården er en psykiatrisk behandlingsinstitution med intern skole og STU, hvor dagligdagen er fuld af normalt begavede børn/unge, der på mange områder har et ungdomsliv som øvrige unge – men er udfordret af en psykiatrisk diagnose. Vi er mange forskellige faggrupper med respektfuldt, indbyrdes samarbejde.

Dyssegården er en non-profit organisation beliggende i smukke landlige omgivelser.

Vores generelle forventninger

Du har god energi og interesse i at arbejde med vores målgruppe. Du har lyst til at skabe bæredygtige relationer til den enkelte unge såvel som til hele gruppen. Du trives i brændpunktet mellem et struktureret miljø, og dage der sjældent er ens. Du trives med at arbejde sammen med andre men kan også arbejde selvstændigt.

Øvrige forventninger

Det er ikke nødvendigt, at du har kendskab til vores målgruppe – det skal vi nok hjælpe dig med; men du er uddannet (også gerne nyuddannet). Vi ønsker en lærer, der kan undervise på faglige niveauer frem til FP/FP10 i flere, gerne humanistiske fag. Endvidere skal du være interesseret i at deltage i arbejdet med de unge, der er visiteret til vores STU-tilbud – meget gerne med en praktisk tilgang.

Vi tilbyder dig

 • En dagligdag med skønne børn og unge mennesker
 • Et fagligt spændende miljø med høj grad af tværfagligt samarbejde
 • En skole med plads til muligheder, initiativer og visioner – og med få begrænsninger
 • Relationsarbejde med de unge og deres netværk
 • Høj grad af ansvar for tilrettelæggelse af undervisningen/STU og den daglige drift af skolen
 • Sundhedsforsikring, supervision samt løn efter kvalifikationer

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid. Dog kan vi også være interesseret i timelærere.

Ansøgningsfrist 27. november 2017 kl. 8.00, men send gerne din ansøgning før, da ansættel-sessamtaler finder sted løbende. Ansættelse snarest muligt.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder Lise-Lotte Løndrup på tlf.: 48 20 78 19 eller 26 83 24 93.

Ansøgning samt relevante papirer sendes pr. mail – mærket: ”Ansøgning – lærer” til: dyssegaarden@dyssegaarden.dk

Dyssegården ønsker at optimere behandlingsarbejdet og søger derfor endnu en klinisk psykolog

Dyssegården tilbyder psykiatrisk døgn- og dagbehandling for i alt 30 unge i alderen 12 til 18 (23) år med svære psykiatriske problemstillinger. Målgruppen er primært unge med hoveddiagnoser som skizofreni, autismespektrum forstyrrelse eller svær OCD. De unge har oftest psykotiske symptomer og har typisk lange indlæggelsesforløb bag sig. Mange kæmper med selvskade, spiseforstyrrelse og suicidalitet. Behandlingen omfatter miljøterapi på psykodynamisk grundlag, psykologisk og psykiatrisk behandling samt internt skoleforløb, typisk i en 2-3 årig periode.

Dyssegården er en non-profit organisation, beliggende i smukke landlige omgivelser. Det er en arbejdsplads præget af godt samarbejde og et højt engagement. Personalet er sammensat af forskellige faggrupper med en pædagogisk eller social- og sundhedsfaglig baggrund. Der er tæt samarbejde med ungdomspsykiatrisk konsulent. Du vil indgå i organisationen som en af i alt 4 psykologer, der deler behandlingsansvar med afdelingsleder.

Dine arbejdsområder

Dine faste opgaver vil typisk være: Individuelle og gruppeterapeutiske forløb med de unge, ledelse af interne be-handlingskonferencer, ansvar for skriftlig udarbejdelse af behandlingsplaner m.m., supervision af miljøterapeutisk personale, familiearbejde, formidling af psykologfaglig viden samt deltagelse i tværfaglige møder. Vi har for tiden fokus på at optimere indsatsen i forhold til vores familie- og pårørenderådgivning.

Du skal indgå i tæt dialog og samarbejde med det øvrige personale samt med ledelsesgruppen, hvor din psykolog-faglighed skal bidrage til at få de bedste ressourcer frem i både de unge og i personalegruppen. Du skal være med til at udstikke bud på retningen for vores arbejde og til at skabe sammenhængende løsninger i samarbejde med den øvrige stabsgruppe.

Vi forestiller os, at du

 • Har autorisation og relevant klinisk erfaring, helst fra børne-ungdomspsykiatri eller fra behandlingsinstitutioner i døgnregi
 • Har videreuddannelse i og/eller erfaring med psykoterapi
 • Har viden om og erfaring med psykose- og autismeområdet
 • Har erfaring med pårørendearbejde og psyko-edukation
 • Har erfaring med at yde supervision
 • Er fagligt engageret og har lyst til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper
 • Er tålmodig og kan skabe overblik i komplekse situationer
 • Kan formulere psykologfaglig viden i let forståelig tekst, til både intern og ekstern brug
 • Er struktureret og disciplineret i forhold til at administrere arbejdsopgaver og skriftlighed indenfor deadlines

Vi tilbyder

 • Et spændende job, i en organisation, hvor du selv har mulighed for at have indflydelse på dine arbejdsmetoder samt på organisationens faglige udvikling
 • Engagerede og dygtige kolleger
 • Gode muligheder for såvel tværfaglig som psykologfaglig sparring
 • Gode muligheder for at deltage i relevante kurser, uddannelser og konferencer såvel nationalt som internationalt
 • Fast ekstern supervision.

Ansøgningsfrist 27. november 2017 kl. 8.00, men send gerne din ansøgning før, da ansættelsessamtaler finder sted løbende. Ansættelse snarest muligt. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Du er velkommen til at få nærmere oplysninger hos psykolog Anders Bonderup Kirstein på tlf. 48 20 78 00.

Ansøgning samt relevante papirer sendes pr. mail – mærket: ”Ansøgning – psykolog” til: dyssegaarden@dyssegaarden.dk

Karriere

Dyssegården beskæftiger mange faggrupper, herunder sygeplejersker, socialerådgivere, social- og sundhedsassistenter, skolelærere, psykologer, administrative medarbejdere, køkken- og rengøringspersonale, pedel og – periodisk – andre faggrupper, som for eksempel ergoterapeuter, gartnere mm.

En ansættelse på Dyssegården kræver en relevant, faglig uddannelse og lyst og evne til at arbejde tværfagligt med Dyssegårdens målgruppe.

For behandlingspersonalet er det en forudsætning, at man har erfaring i at arbejde miljøterapeutisk og/eller socialpsykiatrisk, sygehuse psykiatrisk eller på anden måde har en relevant terapeutisk tilgang.

Endelig skal man kunne finde genklang i Dyssegårdens værdier og vision.

Uopfordret ansøgning

På Dyssegården tager vi altid imod din uopfordrede ansøgning, og vi bestræber os på at svare dem alle.

Uopfordrede ansøgninger kan sendes til: dyssegaarden@dyssegaarden.dk eller sendes som brev til:

Drosthuset Dyssegården
Avderødvej 32A,
2980 Kokkedal

Praktik

Som pædagogstuderende er det muligt at komme i praktik på Dyssegården i tredje praktikperiode.Af hensyn til Dyssegårdens børn og unge, og af hensyn til praktikanten, modtages normalt ikke studerende i første og anden praktikperiode.

Meritstuderende fra pædagogseminariet er også velkomne til at henvende sig mhp. et eventuelt praktikforløb.

Læs mere om, hvad et praktikforløb indebærer her.