Kontakt os

Drosthuset Dyssegården
Avderødvej 32A,
2980 Kokkedal

CVR: 26045592

dyssegaarden@dyssegaarden.dk

Os på Dyssegården

Dyssegårdens målgruppe for psykiatrisk behandling er børn og unge fra 10 til 25 år med begyndende psykiatriske lidelser, der er normalt begavede, og som ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædagogisk påvirkning.

De psykiatriske lidelser indebærer bl.a. psykotiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser, selvskade, angst, OCD mm.

De der profiterer af Dyssegårdens psykiatriske botilbud er børn og unge, der har alvorlige symptomer, typisk i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproblemer, isolationstrang, tab af livsenergi, forvrænget realitetsoplevelse, tvangstanker og -handlinger, spiseforstyrrelser, depressivitet, vrede, destruktive og selvdestruktive handlinger som f.eks. cutting, eller selvmordsforsøg. Det er desuden et kendetegn, at børn og unge med disse diagnoser udviser langt mere indadreagerende og selvskadende adfærd, i forhold til udadreagerende adfærd, og at deres adfærd og handlinger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforståelse. Dermed adskiller målgruppen sig også betydeligt fra adfærdsvanskelige, utilpassede børn/unge.

Som følge af deres sygdom kan disse børn og unge miste tidligere indlærte kognitive og sociale færdigheder, ligesom de kan miste håbet og troen på at kunne udvikle et meningsfyldt liv blandt andre mennesker f.eks. i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det er b.la. denne tro, som vi prøver på at gøre noget ved, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling her hos Dyssegården.

Hos os er den psykiatriske behandling afhængig af, at vi forud for indskrivning af en ung opnår en indbyrdes samarbejdsrelation. Normalt skal der derfor være givet tilsagn fra barnet/den unge og forældrene, før det psykiatriske botilbud på Dyssegården kan blive en realitet. Dette skaber nemlig langt mere gunstige vilkår for børnene, at den psykiatriske behandlingen de modtager, er noget som de selv ønsker.

Læs mere under Diagnoser.