Karriere

 

Dyssegården beskæftiger mange faggrupper herunder sygeplejersker, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, skolelærere, psykologer, administrative medarbejdere, køkken- og rengøringspersonale, pedel og – periodisk – andre faggrupper, som for eksempel ergoterapeuter, gartnere mm.

En ansættelse på Dyssegården kræver en relevant, faglig uddannelse og lyst og evne til at arbejde tværfagligt med Dyssegårdens målgruppe.

For behandlingspersonalet er det en forudsætning, at man har erfaring i at arbejde miljøterapeutisk og/eller socialpsykiatrisk eller på anden måde har en relevant terapeutisk tilgang.

Endelig skal man kunne finde genklang i Dyssegårdens værdier og vision.

 

 

Sundhedsfagligt personale

Er du sygeplejerske, ergoterapeut eller SSA? Og har du lyst til at være med til at bidrage til, at børn og unge med psykiske lidelser opnår de bedste muligheder for udvikling? Så har vi måske jobbet til dig.

Dyssegården tilbyder psykiatrisk døgn- og dagbehandling samt udslusningstilbud for i alt 35 unge. Det er en nonprofitorganisation, en arbejdsplads i vækst og udvikling præget af godt samarbejde og et højt engagement.

Målgruppen for Dyssegårdens psykiatriske behandling er normaltbegavede børn og unge i alderen 10-25 år med svære psykiatriske problemstillinger, som ikke lader sig behandle alene med en intensiv pædagogisk indsats. Primære hoveddiagnoser er skizofreni, autismespektrumforstyrrelse eller svær OCD.

De unge har oftest psykotiske symptomer og har typisk lange indlæggelsesforløb bag sig. Behandlingen omfatter miljøterapi på psykodynamisk grundlag, psykologisk og psykiatrisk behandling samt internt skoleforløb og udslusningstilbud typisk i en 2-3-årig periode.

Vi ønsker en medarbejder der kan

 • Arbejde miljøterapeutisk i en struktureret og forudsigelig hverdag samt trives med at arbejde med børn og unge, som har betydelige psykiatriske problemstillinger
 • Sikre overensstemmelse mellem behandlingsmål og miljøterapeutisk målsætning i dagligdagen
 • Dokumentere kliniske relevante observationer i elektronisk journalføring
 • Arbejde relationelt både med den unge og den unges netværk
 • Formidle tydeligt, både skriftligt og mundtligt

Det tilbyder vi

 • Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer med et højt fagligt niveau, som brænder for arbejdet med børn og unge i den beskrevne målgruppe
 • Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, både internt i organisationen og tværsektorielt i forhold til nærmeste samarbejdspartnere i region, kommune m.m.
 • Behandlingsarbejdet kvalificeres af det relationelle arbejde med den unge og familien, som oftest pågår over flere år
 • Det familiemæssige samarbejde vægtes højt, og også her samarbejder vi tværfagligt
 • Der er fastlagt supervision, både eksternt og internt
 • Gode muligheder for kursus og kompetenceudvikling
 • Løn efter kvalifikationer samt privat sundhedsforsikring

Hvem kan søge

Behandlingen af børn og unge fra Dyssegårdens målgruppe stiller store krav til dine kvalifikationer og kompetencer, samt til skriftligheden og metodeloyalitet i behandlingsarbejdet. Behandlingsmedarbejderne er tværfagligt sammensat og har en faglig baggrund som enten pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeut, lærer, psykolog eller socialrådgiver. Vi tilstræber en ligelig fordeling mellem sundhedsfagligt og pædagogisk uddannet personale.

Det er en stor fordel, at du har erfaring fra psykiatri og/eller døgninstitutionsområdet, men det er ikke et krav.

Det er vigtigt, at du inden for den miljøterapeutiske ramme kan arbejde selvstændigt og skabe bæredygtige relationer til den enkelte unge såvel som til hele gruppen, samt at du vil bidrage til fastholdelse og videreudvikling af tværfaglige samarbejdsmåder, herunder teamwork, individuelle behandlingsplaner og forældresamarbejde.

Arbejdet på døgnafdelingerne byder på skiftende arbejdstider alle ugens dage.

Ansøgningsfrist er den 15. marts 2018 kl. 12.00, men send gerne din ansøgning før, da ansættelsessamtaler kan finde sted løbende. Tiltrædelse 1. maj 2018. Læs mere om www.dyssegaarden.dk.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og CV fremsendes til dyssegaarden@dyssegaarden.dk mrk. ”Ansøgning døgn”.

Uopfordret ansøgning

På Dyssegården tager vi altid imod din uopfordrede ansøgning, og vi bestræber os på at svare dem alle.

Uopfordrede ansøgninger kan sendes til: dyssegaarden@dyssegaarden.dk eller sendes som brev til:

Dyssegården
Avderødvej 32A,
2980 Kokkedal

 

Praktik

Som pædagogstuderende er det muligt at komme i praktik på Dyssegården i tredje praktikperiode.Af hensyn til Dyssegårdens børn og unge, og af hensyn til praktikanten, modtages normalt ikke studerende i første og anden praktikperiode.

Meritstuderende fra pædagogseminariet er også velkomne til at henvende sig mhp. et eventuelt praktikforløb.