Organisation og bestyrelse

 

Tanken modnes om en døgninstitution

Planlægningen bag etableringen af Dyssegården går helt tilbage til 1991. Frederiksborg Amt udarbejdede dengang i amtet en psykiatrisk helhedsplan hvoraf det bl.a. fremgik, at de var behov for etablering af et tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder.

I 1996 udarbejdede en tværsektoriel- og tværfaglig arbejdsgruppe rapporten ”Børn og unge med psykiske lidelser. Samlet indsats og udviklingsmuligheder i Frederiksborg Amt.” Her blev det anbefalet, at der skulle etableres et institutionstilbud med miljøterapi og psykiatrisk efterbehandling til unge med psykiske lider, som kræver psykiatrisk specialbehandling.

 

Dyssegården blev stiftet i sommeren år 2000, som en selvejende institution efter at Frederiksborg Amt og ungdomspsykiatrien fra Hillerød hospital indgik et samarbejde med Drostfonden i 1998.

Drostfonden er en almenvelgørende fond stiftet i 1984. Den blev oprettet på foranledning af direktør cand.jur. Svend Erik Drost, der selv levede med en sindslidelse hele livet. I testamentet fremgik det, at han donerede hele sin formue til Drostfonden ved sin død.

 

Dyssegården

I januar 2001 flyttede den første beboer ind på Dyssegården. På det tidspunkt var der 8 døgnbehandlingspladser for børn og unge samt en intern skole.

Senere blev Dyssegården delt op i to afdelinger: Jupiter og Stjernegangen. Navnene blev bestemt ved en konkurrence af de unge selv. Afdelingerne husede i alt 15 unger i døgnbehandling med hhv. 7 på afdeling Jupiter og 8 på afdeling Stjernegangen.

 

Bestyrelsesformand

Advokat Torben Heding Andersen

Næstformand

Erik Pedersen

Medlem

Susanne Nicolaisen

Morten Juul Heding Andersen

Medarbejderrepræsentant

Lotte Olsen

Forældrerepræsentant

Sune Rasmussen