Vision, værdier og mål

 

Dyssegårdens vision

På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.

 

Dyssegårdens værdier

 • Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag
 • Vi er professionelle, ordentlige og troværdige i ord og handling
 • Vi viser glæde og engagement
 • Vi giver konstruktiv, motiverende anerkendelse
 • Vi viser respekt, tillid og ansvar
 • Vi og vores arbejde er i konstant udvikling
 • Vi er tydelige, ærlige og vi anvender åben dialog og humor
 • Vi passer på de unge, hinanden og os selv

 

Dyssegårdens målsætninger

 • At den unge opnår symptomlettelse og får forbedret sin symptomhåndtering
 • At fremme den unges erkendelse af egen sygdom
 • At fremme den unges identitetsfølelse og bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer
 • At støtte den unge i at mestre almindelige dagligdags udfordringer
 • At fremme de unges evne til at opbygge venskaber og håndtere forskellige typer af relationer
 • Via udredning og behandling at nå en afklaring om den unges næste udviklingszone
 • At støtte de unge i at udvikle kompetencer til et mere selvstændigt voksenliv