Pårørende tilbud

På Dyssegården har vi et forløb med psykoedukation for pårørende, samt et tilbud om rådgivning hos vores psykologer, hvis du er pårørende til en ung på Dyssegården.

Psykoedukationsforløb for pårørende

Dyssegården har et psykoedukationsforløb for pårørende til unge på Dyssegården. Som pårørende har I mulighed for at komme til undervisningsaftener med psykoedukation cirka en gang månedligt. Disse afholdes ud fra et fast program, som I som pårørende bliver inviteret til. 

Undervisningen er ud fra et fast program centreret omkring de unges psykiatriske vanskeligheder og dertil relaterede emner. Fokus er på bl.a. psykoselidelser, autismespektrum forstyrrelser, miljøterapi, social lovgivning, angst, depression, selvskade og selvmordstanker/forsøg mm.

 

Pårørenderådgivning

På Dyssegården bliver som pårørende tilbudt rådgivende samtaler hos en af vores psykologer. Tilbuddet er gældende, så længe har en ung indskrevet på Dyssegården, og vil som standard blive inviteret til indledende samtaler hos den unges psykolog. Herefter skaleres omfanget af rådgivningssamtalerne efter den enkelte families og situations behov.

De rådgivende samtaler vil som regel være med den unge som omdrejningspunkt. Det kan f.eks. dreje sig om krisehåndtering i forbindelse med indskrivning af den unge, at få hjælp til kommunikationen i familien, konflikthåndtering, familiens forståelse af den unges vanskeligheder og behov mm. Rådgivningstilbuddet skal betragtes som et supplement til den unges behandling. Således er pårørenderådgivning ikke decideret behandling af forældrene eller behandling af familien.

denne sektion

Citat af forældre

“Vi har her mødt nogle folk, der tog en masse fra vores skuldre. Vi fornemmede hurtigt, at det er super kompetente folk, som godt ved, hvad vi har været igennem. Det er først, når man kommer ud på den anden side, man fornemmer hvor meget krise, man har været i.”