Helhedsorienteret behandling

Vi tilpasser behandling individuelt med et bredt fokus

Ud over en fast struktur i behandlingen, fokuseres der på flere aspekter af behandlingstyper. Behandlingen foregår med fokus på et samlet terapeutisk miljø, som er summen af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger den unge oplever.

Der fokuseres både på personlige samtaler, hvor den unge sammen med en psykolog i et trygt rum kan tale om hvad som helst. Men også på samtalegrupper, hvor der arbejdes med relationer og sociale færdigheder.