Kvalitet

“Vi deltager i faglig udvikling i et professionelt behandlingssamfund”.

Dyssegården samarbejder med hjemkommunen og er underlagt tilsyn i døgnbehandling og skole med specialundervisning. Dette foregår i alle aspekter af den unges behandling via statusmøder og opfølgning, rådgivning om børne/ungesamtaler og støtte til efterværn og udslusningsperiode mv.

Vi er bl.a. medlem af Psykiatrifonden, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FAAD) og Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi (BØPS).

Dyssegården er udvalgt af VISO – den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen – til at være leverandør af vurdering og rådgivning i komplicerede sager. Rådgivningsopgaverne anvises af VISO, og fra sag til sag sammensætter vi det stærkeste hold blandt Dyssegårdens specialiserede ansatte med henblik på at levere den bedst mulige rådgivning.

Dyssegården er medlem af

FADD – Foreningen af Danske Døgninstitutioner

ISPS – The International Society for the Psychological Treatment of the Schizophrenias and other psychosis

BØPS – Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi med tilknyttede faggrupper

Psykiatrifonden – en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed, så alle får mulighed for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise

 

Herudover holder vi os orienteret via blandt andet

Region Hovedstadens psykiatri, herunder blandt andet deres formidling vedr. kvalitet og udvikling.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, herunder blandt andet de nationale kliniske retningslinjer vedr. behandling af skizofreni.

Bedre psykiatri

Center for mentalisering

PsykInfo

I menuen til højre er der en grundig uddybning af vores kvalitetsarbejde.

denne sektion

Peter Rødbro Johannesen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”