Behandlingens lovgrundlag

 

Dyssegården er en non-profit selvejende institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§§ 66 nr. 6 jf. § 67 stk. 4) samt midlertidige ophold i henhold til Lov om social service § 107. Den interne skole tilbyder specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven. Vores STU-uddannelse opfylder kravene i Lov om uddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564).

Dyssegården har samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune, og det nye sociale tilsyn på Frederiksberg fører det lovpligtige tilsyn.

For mere information kontakt os gerne på tlf.: 4820 7800 eller e-mail: [email protected]