Målgruppe

“Vi arbejder for og med de unge”

 

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Som følge af sygdommen kan børnene miste kognitive og sociale færdigheder og troen på et meningsfuldt liv i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Vi arbejder med en holdning om, at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling her hos Dyssegården.

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede, som ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædagogisk påvirkning. De psykiatriske lidelser indebærer bl.a. psykotiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser, selvskade, angst, OCD mm.

 

 

De der har gavn af Dyssegårdens psykiatriske botilbud er børn og unge, der har alvorlige symptomer typisk i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproblemer, isolationstrang, tab af livsenergi, forvrænget realitetsoplevelse, tvangstanker og -handlinger, spiseforstyrrelser, depressivitet, vrede, destruktive og selvdestruktive handlinger, som f.eks. cutting eller selvmordsforsøg. Det er desuden et kendetegn, at børn og unge med disse diagnoser udviser langt mere indadreagerende og selvskadende adfærd, i forhold til udadreagerende adfærd, og at deres adfærd og handlinger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforståelse. Dermed adskiller målgruppen sig også betydeligt fra adfærdsvanskelige, utilpassede børn/unge.

Hos os er den psykiatriske behandling afhængig af, at vi forud for indskrivning af en ung opnår en indbyrdes samarbejdsrelation. Normalt skal der derfor være givet tilsagn fra den unge og forældrene, før det psykiatriske botilbud på Dyssegården kan blive en realitet. Dette skaber nemlig langt mere gunstige vilkår for børnene, at den psykiatriske behandling de modtager, er noget som de selv ønsker.

Læs mere under diagnoser.

Mener du dit barn skal på Dyssegården?

Er du forælder til en ung, som du mener, er i Dyssegårdens målgruppe? Du kan læse mere om hvad vi tilbyder af ydelser under Indsats. Hvis du ønsker at undersøge om dit barn kan komme til at bo her, skal du kontakte jeres sagsbehandler. Det er som udgangspunkt sagsbehandleren, som tager kontakt til os. Sammen med os, den unge og evt. forældre, skole og læge vurderes det, om Dyssegården er det rigtige sted for dit barn. Det er også kommunens sagsbehandler, som skal bevilge penge til opholdet.

Du er altid velkommen til at kontakte vores socialrådgiver, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i målgruppen. Du kan finde en liste over vores personale her.