Målgruppe

“Vi arbejder for og med de unge”

 

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling til børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Som følge af sygdommen kan børnene miste kognitive og sociale færdigheder og troen på et meningsfuldt liv i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Vi arbejder med en holdning om, at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling.

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede, som ikke lader sig behandle alene med intensiv, pædagogisk påvirkning. De psykiatriske lidelser indebærer bl.a. psykotiske lidelser, autismespektrumforstyrrelser, selvskade, angst, OCD mm.

 

 

De der har gavn af Dyssegårdens psykiatriske behandlingstilbud er børn og unge, der har alvorlige symptomer typisk i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproblemer, isolationstrang, tab af livsenergi, forvrænget realitetsoplevelse, tvangstanker og -handlinger, spiseforstyrrelser, depressivitet, vrede, destruktive og selvdestruktive handlinger, som f.eks. cutting eller selvmordsforsøg. Det er desuden et kendetegn, at børn og unge med disse diagnoser udviser langt mere indadreagerende og selvskadende adfærd, i forhold til udadreagerende adfærd, og at deres adfærd og handlinger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforståelse.

Hos os er den psykiatriske behandling afhængig af, at vi forud for indskrivning af en ung opnår en indbyrdes samarbejdsrelation. Normalt skal der derfor være givet tilsagn fra den unge og forældrene, før det psykiatriske behandlingtilbud på Dyssegården kan blive en realitet. Dette skaber nemlig langt mere gunstige vilkår for børnene, at den psykiatriske behandling de modtager, er noget som de selv ønsker.

Læs mere under diagnoser.

Kan mit barn få hjælp på Dyssegården?

Du kan læse mere om hvad vi tilbyder af ydelser under Indsats. Hvis du er i tvivl om dit barn er i målgruppen for et tilbud om hjælp på Dyssegården, er du altid velkommen til at kontakte vores socialrådgiver som rådgive og vejlede dig/jer. Du kan finde en liste over vores personale her.

Det er kommunens sagsbehandleren, som tager kontakt til os, hvis dit barns skal visiteres til et behandlingstilbud på Dyssegården. Sammen med os, den unge og evt. forældre, skole og læge vurderes, om Dyssegården er det rigtige sted for dit barn. Det er også kommunens sagsbehandler, som bevilge penge til behandling på Dyssegården.