Din hverdag på Dyssegården

Hverdagen for dig på Dyssegården

For at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på Dyssegården er ugen og de enkelte dage fastlagt i et skema, som udgør en fælles genkendelig struktur, f.eks. i forhold til faste møder og ture ud af huset. Herudover har du dit  individuelle skoleskema og dine egne tider til f.eks. psykologsamtaler, psykiatrisk konsultation samt fritidsaktiviteter.

 

Morgen

Efter morgenmaden gennemgås dagens program i fællesskab i forhold til skolegang, praktiske gøremål og aktiviteter.

 

Eftermiddag

Hver eftermiddag samles hver afdeling. Her serveres frugt/kaffe og te, som de unge hjælper til med at forberede. Under hyggelige former taler vi om, hvad vi har foretaget os, og hvad vi skal lave resten af dagen.

 

Aften

Aftenerne på Dyssegården planlægges og aftales ved eftermiddagsmødet.

 

Aktiviteter

Udover det faste skema er der ofte mulighed for at planlægge hyggelige og sjove aktiviteter, fx ture ud af huset. Dyssegården er omgivet af natur, og vi har vores egen park og fodboldbane samt dyrehold. Der er ikke langt til Øresund eller Kattegat, og om sommeren tager vi ofte ud og sejler i vores båd. Vi holder også sommerfest, griller i gården, tager på strandture og sædvanligvis på en ferietur. Hele året kan vi bruge vores bålhus, badmintonbane, klatrevæg, pool og billardbord og fitnesslokale.

 

Skolen

Når du er tilmeldt skolen, er der mødepligt, men der kan aftales individuel mødetid.

08:00 – 08:45  Morgenaktivitet
08:45 – 09:30  1. lektion
09:30 – 10:15  2. lektion
10:15 – 10:30  Frugtpause
10:30 – 11:15  3. lektion
11:15 – 12:00  4. lektion
12:00 – 12:45  Frokost
12:45 – 13:30  5. lektion
13:30 – 14.15  6. lektion

 

Du kan blive tilbudt afsluttende prøve. Skolen arrangerer også ture, udflugter og lejrskole. I forbindelse med sommerferiens begyndelse afholdes en sommerfest, hvor også forældre og søskende er inviteret.

 

Jul og nytår

Der afholdes jul og nytår på Dyssegården for de unge, der er på Dyssegården.

 

Fødselsdage

Du får særlig opmærksomhed på din fødselsdag, som starter allerede ved morgenmaden og fortsætter hele dagen. Det er dig der vælger menuen den dag.

 

Samtalegruppe

Hver mandag kl. 14.30 – 15.30 er der samtalegrupper for hver afdeling.
Det er psykologen og en miljøterapeut fra afdelingen som er tovholdere i gruppen. I gruppen kan man snakke, tegne, lave tillidsøvelser osv. Vi har alle tavshedspligt, og aftaler at vi ikke fortæller til andre, hvad der bliver sagt i gruppen.

Ofte starter vi med at alle har mulighed for at fortælle om en dårlig og en god ting, der er sket i løbet af ugen. Hvis man ikke har lyst til at sige noget behøver man ikke.

 

Praktiske gøremål

Du har din egne vaskedage, hvor der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Du skal rengøre dit værelse én gang om ugen, men kan få hjælp, hvis du har brug for det.

 

Psykolog

Du får tilbud om at tale med afdelingens psykolog, typisk en gang om ugen.

 

Psykiateren

Ca. en gang om ugen kommer psykiateren, på Dyssegården. Han taler med de unge på skift og har ansvaret for medicinen. Det er også psykiateren, der beslutter, om man har behov for en indlæggelse i særligt svære perioder.

 

Socialrådgiveren

Socialrådgiveren er bindeled mellem os og kommunen og kan hjælpe med at få kontakt til din kommune. Det er også socialrådgiveren, der søger om penge til f.eks. briller og kontaktlinser.

Hvert halve år indkalder socialrådgiveren til statusmøde. Til dette møde er forældre, sagsbehandler, psykolog, skolelærer og kontaktpersoner inviteret. Her tales der om, hvordan det går og hvilke fremtidsplaner, du har. Du kan deltage i mødet – de fleste er med de sidste 10-15 minutter, men man er velkommen til at være med til det hele.

 

Kontaktpersoner

Du har mindst to kontaktpersoner. Kontaktpersoner er dem du er særligt tæt på, som du kan snakke med, tage på ture med, og bare være sammen med på afdelingen. Det er sammen med kontaktpersonerne, at du udfærdiger et ugeskema, så du nemmere kan overskue, hvad du skal foretage dig på de enkelte dage.

Herudover er der altid en dagens kontaktperson, som kan være en af de andre miljøterapeuter.

 

Personale overlap

Tre gange om dagen giver personalet hinanden information om, hvordan dagen går og hvordan alle unge har det. Det foregår på det tidspunkt hvor der er skift i personalet henholdsvis:

Kl. 7.00 – 7.15
Kl. 14.00 – 14.30
Kl. 23.00 – 23.30 (i weekenden kl. 23.30 – 00.00)

 

Nattevagt

Kl. 23.00 møder nattevagten – i weekender kl. 23.30

Vi har to vågne nattevagter, så der altid er nogen til rådighed, hvis du får brug for hjælp i løbet af natten.

 

Aktiviteter

 • Klatrevæg
 • Bålhus
 • Petanque
 • Fodboldbane
 • Labyrint
 • Pool og billard
 • Klatrevæg
 • Dyrehold
 • Fitness
 • Fjernsynsstue
 • Computere

 

Maddag og kostplaner

Som ung på Dyssegården har du indflydelse på vores kostplan ved at planlægge sammen med køkkenpersonalet. I afdelingen har du en fast maddag, og i weekenden står personalet for maden. Her kan man hjælpe, når man har lyst.

 

Byture

Tirsdag er der bytur for Jupiter, onsdag for Stjernegangen og torsdag for Apollo. Her har du mulighed for at handle.
Der bliver aftalt på 15.15-mødet, hvor vi skal hen. Normalt skifter vi mellem Hørsholm og Hillerød, men hvis alle ønsker det, kan turen også gå til enten Lyngby eller Helsingør.

Desuden er der hver lørdag bytur for dem der ønsker det. Du kan selvfølgelig også selv tage på tur efter aftale.

 

Weekender og ferier

I weekenderne tager nogle af de unge hjem til deres familie. Nogle er hjemme enkelte dage andre hele weekenden. På Dyssegården vækkes vi en time senere og du kan slappe af hele weekenden, hvis det er det du har behov for. Vi hygger lidt mere i weekenden og går ofte senere i seng.

Vi tager som regel på sommertur i uge 26 eller 27. De seneste år har vi været enten i Danmark eller Sverige. Nogle unge tager også med familien på ferie. I resten af ferien har vi udflugter ca. en gang om ugen. Desuden har vi de seneste år også været på vinterferie. Nogle har været på skitur og andre har været i sommerhus.

 

Lomme og tøjpenge

 • Lomme og tøjpenge er pr/uge
 • Frisør: alm. klipning bliver betalt af Dyssegården

Disse beløb er cirkulærebestemt og reguleres en gang om året.

 

Bus og tog

Rejsekort får man hos personalet.
Når man er 18 år, betaler man selv.