Vision, værdier og mission

Dyssegårdens vision

Dyssegården skal være den førende psykiatriske behandlingsinstitution med speciale i miljøterapi.

Vores faglige kompetence skal være baseret på evidensbaseret dygtiggørelse i samspil med andre førende specialister på området.

Dyssegården skal i kraft af sin struktur, størrelse og økonomiske uafhængighed være førende i et fleksibelt samarbejde med myndigheder.

Dyssegårdens vision værdier og mission

Dyssegårdens værdier

Fair proces
 •  Vi er professionelle, ordentlige og troværdige i ord og handling
Gennemsigtighed
 •  Vi er tydelige, ærlige og vi anvender åben dialog og humor
Respektfuld kommunikation
 • Vi viser respekt, tillid og ansvar
Omstillingsparathed
 • Vi og vores arbejde er i konstant udvikling
Fælles holdning
 • Vi viser glæde og engagement
 • Vi giver konstruktiv, motiverende anerkendelse
 • Vi passer på de unge, hinanden og os selv
Teamwork
 • Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag

Dyssegårdens Mission

 • At den unge opnår symptomlettelse og får forbedret sin symptomhåndtering
 • At fremme den unges erkendelse af egen sygdom
 • At fremme den unges identitetsfølelse og bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer
 • At støtte den unge i at mestre almindelige dagligdags udfordringer
 • At fremme den unges evne til at opbygge venskaber og håndtere forskellige typer af relationer
 • Via udredning og behandling at nå en afklaring om den unges næste udviklingszone
 • At støtte de unge i at udvikle kompetencer til et mere selvstændigt voksenliv

denne sektion

Peter Rødbro Johannessen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”