Vision, værdier og mission

Dyssegårdens vision

Dyssegården skal være den førende psykiatriske behandlingsinstitution med speciale i miljøterapi.

Vores faglige kompetence skal være baseret på evidensbaseret dygtiggørelse i samspil med andre førende specialister på området.

Dyssegården skal i kraft af sin struktur, størrelse og økonomiske uafhængighed være førende i et fleksibelt samarbejde med myndigheder.

 

Dyssegårdens værdier

Fair proces

 •  Vi er professionelle, ordentlige og troværdige i ord og handling

Gennemsigtighed

 •  Vi er tydelige, ærlige og vi anvender åben dialog og humor

Respektfuld kommunikation

 • Vi viser respekt, tillid og ansvar

Omstillingsparathed

 • Vi og vores arbejde er i konstant udvikling

Fælles holdning

 • Vi viser glæde og engagement
 • Vi giver konstruktiv, motiverende anerkendelse
 • Vi passer på de unge, hinanden og os selv

Teamwork

 • Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag

Dyssegårdens Mission

 • At den unge opnår symptomlettelse og får forbedret sin symptomhåndtering
 • At fremme den unges erkendelse af egen sygdom
 • At fremme den unges identitetsfølelse og bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer
 • At støtte den unge i at mestre almindelige dagligdags udfordringer
 • At fremme de unges evne til at opbygge venskaber og håndtere forskellige typer af relationer
 • Via udredning og behandling at nå en afklaring om den unges næste udviklingszone
 • At støtte de unge i at udvikle kompetencer til et mere selvstændigt voksenliv