Rigtig indsats

Vi er professionelle og troværdige i ord og handling

Indsatsen tilrettelægges af psykologer med afdækning af den enkeltes udvikling. I starten tager behandlingen udgangspunkt i kommunens handleplan eller den unges psykiatriske afdeling. Herefter afholdes behandlingskonferencer med en af Dyssegårdens psykologer for at lægge de terapeutiske retningslinjer.

Her afdækkes løbende ressourcer og vanskeligheder samt ønsker til udvikling mv. i en skriftlig behandlingsplan med en række behandlingsmål.