Samarbejde med familie

Vi støtter forældrene i et struktureret samarbejde

Forældresamarbejdet er altafgørende og består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb, familiebehandling og undervisning til forældre og pårørende.

Men også det uformelle og hyggelige: Første søndag i advent med forældre, søskende og bedsteforældre, sidste skoledag med overrækkelse af eksamensbevis – og alt “det løse” med udflugter, spisning og boldspil.