Indsats

 

“Vi er professionelle og troværdige i ord og handling”.

 

Indsatsen tilrettelægges af psykologer med afdækning af den enkeltes udvikling. I starten tages udgangspunkt i kommunens handleplan eller den unges psykiatriske afdeling. Herefter afholdes behandlingskonference med en af Dyssegårdens psykologer for at lægge de terapeutiske retningslinjer.

Her afdækkes løbende ressourcer og vanskeligheder samt ønsker til udvikling mv. i en skriftlig behandlingsplan med en række behandlingsmål. Behandlingsmålene er forankret i de meget vide rammer for forskellige behandlingstilbud, som Dyssegården tilbyder.

 

 

Behandlingstilbud

Her er en kort oversigt over behandlingstilbud – læs meget mere via menuen til højre. Hvis du vil læse mere om selve behandlingen så se her.

Døgnbehandling: Dyssegården har 24 døgnpladser i to af de fire længer og i det ekstra hus, der for nyligt er blevet bygget.

Dagbehandling: For unge, der ikke har behov for døgnanbringelse, er der mulighed for at deltage i en meningsfuld hverdag med andre børn og unge i samme situation som dem selv.

Efterværn: Dyssegården giver mulighed for, at unge der skal ud og stå på egne ben, kan få støtte i dette.

Midlertidigt botilbud: Dette er et til unge med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov.

Skolen: På Dyssegården har vi vores egen skole, hvor det primært er børn og unge på Dyssegården, der undervises. Men også børn udefra hvis der er ledige pladser.

Slusen: Ophold i Slusen er støtte til unge, der skal have afklaret færdigheder med henblik på at kunne etablere sig i egen bolig, og som har brug for særlig støtte til at håndtere et selvstændigt voksenliv.

STU: Dyssegården tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge, der ikke profiterer af en anden ungdomsuddannelse.