Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Dagbehandling

På Dyssegården tilbyder vi dagbehandling (Saturn), som giver dig, der ikke har behov for døgnbehandling, mulighed for at deltage i en meningsfuld hverdag med andre unge.

Alle unge, der er indskrevet i vores dagbehandlingstilbud, ligger indenfor Dyssegårdens målgruppe, som du kan læse mere om her.

Som dagelev bliver du tilknyttet en afdeling på Dyssegården, og har mulighed for at benytte de samme faciliteter som de unge, der bor på Dyssegården; som f.eks. sportshal, fitness, musik, fodboldbane, hobbylokale, bordspil, dyrehold med f.eks. kaniner og geder mm. I skoletiden er du tilknyttet skolen og får din egen kontaktlærer.

Behandling

Dageleverne er omfattet af den psykodynamiske miljøterapeutiske behandling – som omfatter alle aktiviteter og alle personalegrupper på Dyssegården.

To gange om året afholder vi en tværfaglig behandlingskonference, hvor hovedlinjen for den individuelle behandling fastlægges. Inden mødet har den unge og dennes kontaktperson drøftet, hvad han eller hun gerne vil have med til mødet af budskaber. Dyssegårdens socialrådgiver, kontaktperson, -lærer, den behandlingsansvarlige psykolog og afdelingsleder er med til dette møde.

Rammer

Dagbehandlingen omfatter tidsrummet kl. 7.30 til kl. 17.00 mandag – torsdag og kl. 7.30 til kl. 16.00 om fredagen. Dagbehandlingen er lukket 3 uger i sommerferien, men har derudover åbent på alle hverdage året rundt.

Dageleverne spiser måltider på egen afdeling, og deltager i afdelingens struktur i de timer, de ikke er i skole. Dagelever tilbydes også de eftermiddagsaktiviteter, der forefindes på Dyssegården og individuelt aftalte aktiviteter alt efter interesse. Dageleverne går på Dyssegårdens skole, der tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning på alle skoletrin, dog fortrinsvis mellemtrin og udskoling.

Forældre til dagelever tilbydes forældresamtaler 6-8 gange årligt. Herudover er der telefonisk kontakt til forældre efter aftale.

De vigtigste elementer

Den daglige indsats indeholder relevante aktivitetstilbud efter individuel tilgang, således at den unge oplever en meningsfuld hverdag med udviklingsmuligheder.

  • Et 45 timers skole- og dagbehandlingstilbud/skemalagte aktiviteter i skole og afdeling
  • Et roligt og overskueligt miljø med en daglig rutine og forudsigelighed, herunder fast genkendeligt personale
  • Et skole- og dagbehandlingstilbud, hvor der altid er deltagende voksne, som har fokus på et miljø fri for mobning
  • Morgenmad og frokost hver dag
  • Individuelle, ugentlige psykologsamtaler
  • Ugentlige gruppesamtaler
Scroll to Top