Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Samarbejde

“Vi deltager i faglig udvikling i et professionelt behandlingssamfund”.

Dyssegården samarbejder med hjemkommunen og er underlagt tilsyn i døgnbehandling og skole med specialundervisning. Dette foregår i alle aspekter af den unges behandling via statusmøder og opfølgning, rådgivning om børne/ungesamtaler og støtte til efterværn og udslusningsperiode mv.

Som fundament har vi de 9 principper:

Princip 1: Indsatsens struktur er teoretisk velbegrundet og eksplicit koblet til hovedopgaverne med målgruppen.

Princip 2: Indsatsen tilpasses den enkeltes behov inden for grundstrukturens tryghedsskabende ramme.

Princip 3: De fagprofessionelle har relevant faglig ekspertise, som løbende udvikles og forstærkes.

Princip 4: Indsatsen sikrer, at de unge på meningsfulde måder inkluderes i fællesskaber udenfor institutionen.

Princip 5: Indsatsen sikrer, at overgange planlægges i god tid og at borgerne forberedes grundigt.

Princip 6: De fagprofessionelle udviser rummelighed, respekt og empati overfor borgerne.

Princip 7: Indsatsen fokuserer på relationer som de primære drivkræfter til at skabe forandring.

Princip 8: Borgernes relationer til familier og netværk indgår som et centralt element i indsatsen.

Princip 9: De fysiske rammers funktionalitet, æstetik og sanselighed er fagligt velbegrundede.

Vi er bl.a. medlem af Psykiatrifonden, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FAAD) og Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi (BØPS).

Dyssegården er udvalgt af VISO – den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Servicestyrelsen – til at være leverandør af vurdering og rådgivning i komplicerede sager. Rådgivningsopgaverne anvises af VISO, og fra sag til sag sammensætter vi det stærkeste hold blandt Dyssegårdens specialiserede ansatte med henblik på at levere den bedst mulige rådgivning.

Dyssegården er medlem af

FADD – Foreningen af Danske Døgninstitutioner

ISPS – The International Society for the Psychological Treatment of the Schizophrenias and other psychosis

BØPS – Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi med tilknyttede faggrupper

Psykiatrifonden – en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed, så alle får mulighed for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise

Herudover holder vi os orienteret via blandt andet

Region Hovedstadens psykiatri, herunder blandt andet deres formidling vedr. kvalitet og udvikling.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, herunder blandt andet de nationale kliniske retningslinjer vedr. behandling af skizofreni.

Bedre psykiatri

Center for mentalisering

PsykInfo

I menuen til venstre er der en grundig uddybning af vores kvalitetsarbejde.

Scroll to Top