Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

STU

Dyssegården tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til unge, der er omfattet af Dyssegårdens målgruppe. Eleverne er unge, der ikke profiterer af en anden ungdomsuddannelse, og som tidligere har været igennem 9 eller 10 års skolegang uden nødvendigvis at afslutte med en afgangsprøve.

Formålet med en STU

Vi styrker STU-elevernes livskvalitet og udvikler de evner, den enkelte elev er i besiddelse af. STU har fokus på tre områder, som eleven skal udvikle sig indenfor: Det faglige, det personlige og det sociale område.

Et STU-forløb bringer den unge et skridt nærmere et eventuelt uddannelses- eller erhvervsønske.

Om Dyssegårdens STU

Både undervisningen og praktikken i STU’en kan foregå på Dyssegården – men begge dele kan også ligge udenfor Dyssegårdens fysiske rammer. Nogle elever læser fx HF-enkeltfag eller AVU i Hillerød og nogle elever er undervejs i deres STU-forløb i køkken- eller håndværkspraktik på Dyssegården. Se lille folder derom nederst her.

STU’en er altid forankret i Dyssegårdens skole med lektiehjælp og støtte undervejs i forløbet. Vi samarbejder under hele STU’en med UU-centrene, de enkelte unge eller voksne, der er tilknyttet.

Den fundamentale tanke i Dyssegårdens STU-forløb er struktur og forudsigelighed. Altid med individuelle aftaler for den enkelte elev – men forudsigeligt, så rammerne er mindst mulig angstprovokerende. Samtidig aftaler vi individuelle strategier for den unge i forhold til eksterne skoler og praktiksteder – hvis noget bliver svært at være i, kan vi eksempelvis drøfte, om der skal være personale fra Dyssegårdens STU på det eksterne uddannelses- eller praktiksted i en periode. Vi har altid fokus på zonen for nærmeste udvikling og aftaler mål og delmål med den unge.

I skolen er der bevidsthed om den enkelte elevs udfordringer, mens der er fokus på deres styrkeområder.

Retningslinjer

Dyssegårdens STU følger Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er sædvanligvis treårig men kan til enhver tid afsluttes, hvis den unge bliver parat til anden uddannelse.

Der udfærdiges altid en individuel uddannelsesplan og tilrettelægges individuelle undervisningsplaner. Planerne skræddersys i samarbejde med den unge, skolen, UU-vejlederen, sagsbehandleren og forældrene alt efter den unges egne mål, udviklingsmuligheder og kompetencer. Da det netop er individuelle uddannelsesplaner, vil det også være individuelt, hvilke parametre, der fylder mest i uddannelsesplanen. Alle planer har dog fokus på livskvalitet og størst mulig indflydelse og selvstændighed i eget liv.

Scroll to Top