Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Visitation

Det første skridt i en visitation er, at bopælskommunen tager kontakt til Dyssegården med oplysninger om barnet eller den unge for at drøfte en eventuel plads på Dyssegården. Bopælskommunen sender derefter de nødvendige akter til Dyssegården. Det kan for eksempel være §20 undersøgelsen med udtalelser, erklæringer fra psykiatrien og handleplanen. Visitationsudvalget kan herefter vurdere, om barnet eller den unge hører til Dyssegårdens  målgruppe.

Næste skridt er en egentlig indstilling om visitation fra bopælskommunen. Først derefter tager visitationsteamet på Dyssegården stilling til en eventuel indskrivning af barnet eller den unge. Dyssegårdens visitationsteam består af forstanderen og socialrådgiveren samt ad hoc afdelingsledere og psykologer, når det er relevant eller ved tvivlsspørgsmål.

Når visitationsteamet har truffet en afgørelse om at indgå aftale med bopælskommunen om indskrivning af barnet eller den unge på Dyssegården, udarbejder Dyssegården en kontrakt for henholdsvis opholds- og skoledelen til godkendelse hos bopælskommunen.

Indskrivningsmøder

Når aftalen om indflytning er endelig, holder Dyssegården en række indskrivningsmøder med bopælskommunen og barn eller den unge og dennes familie. Dyssegården holder som regel et første møde alene med bopælskommunen. Dernæst inviteres forældre og barnet eller den unge til et besøg for at høre om og se stedet. Formålet er at give barnet eller den unge og forældre mulighed for at vælge Dyssegården til, idet de efter mødet skal give en tilbagemelding om, hvorvidt de ønsker at sige ja til pladsen. Afhængigt af, om barnet eller den unge er indlagt eller bor hjemme, kan det være at foretrække, at han eller hun kommer alene med en kontaktperson fra sygehuset. I så fald træffer forældrene en selvstændig aftale om at besøge Dyssegården. Først efter et ”ja” fra barnet/den unge selv indgås normalt den endelige aftale mellem Dyssegården og bopælskommunen.

Indflytningen

Dernæst afholdes endnu et møde, hvor barnet/den unge hilser på kommende kontaktpersoner på Dyssegården og den praktiske del omkring indflytning og indslusning kan koordineres. Her kan det være en fordel, at enten forældrene eller en kontaktperson fra sygehuset, som kender barnet/den unge, deltager i planlægningen.

Kombination af ydelser

Der er mulighed for at kombinere et individuelt tilbud i form af Dyssegårdens ydelser, så det matcher den unges behov. Der er således mulighed for at tilrettelægge et passende tilbud til den unge ved tilkøb af tillægsydelser.

Kontakt os gerne for yderligere information omkring dette.

Scroll to Top