Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Skolen

Dyssegården har sin egen interne skole, som har specialiseret sig i specialundervisning af de børn og unge, som er indskrevet i Dyssegårdens døgnbehandling og dagbehandling. Skolen tilbyder desuden særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) i op til 3 år.

Skolen følger den overordnede behandlingstilgang – den psykodynamiske miljøterapi – som omfatter alle aktiviteter og alle personalegrupper på Dyssegården. Den fundamentale tanke i Dyssegårdens skole er struktur, ro og forudsigelighed. Vi arbejder med udgangspunkt i den enkelte elev og eleverne har som oftest individuelt skema og aftaler som tilgodeser den enkeltes behov.

Play Video

Strukturen og forudsigeligheden betyder, at de enkelte elever aldrig stilles overfor forventninger, de ikke kender til i forvejen. Der er en tydelig og klar forventningsafstemning mellem lærerne og de enkelte elever omkring alle forløb og alle opgaver i en skoledag.

Der er tydelige markeringer af, hvilke af skolens rum, der kræver hvad – at eleverne i samlingsrummet ikke behøver at være stille, at der skal arbejdes ved arbejdspladserne etc.

Forudsigelighed er også, at eleverne mødes af de samme lærere ugen igennem. Hver elev har en kontaktlærer, som har ekstra fokus på elevens trivsel.

I skolen er der bevidsthed om den enkelte elevs udfordringer, men der er fokus på deres styrkeområder.

Behandling

Skolen tilbyder undervisning på alle skoletrin, fortrinsvis dog på mellemtrin samt udskoling.

Alle vores elever har individuelle undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, folkeskolelovens bestemmelser og den individuelle behandlingsplan. Skolen udarbejder uddannelses-parathedsvurderinger på de elever, der skal videre på en ungdomsuddannelse.

Skolen afholder selv 9. klasses afgangsprøve (FP9) og 10. klasses prøver (FP10)

Idræt og motion er vigtige elementer i skolens dagligdag. Eksempelvis begynder vi alle dage med motion. Vi ser det som en vigtig opgave at motivere børnene/de unge – og der er plads til, at en elev har en ”dårlig” dag.

Målsætning

Alle vores elever skal nå så langt, som deres forudsætninger rækker. I samarbejde med den unge og UU-vejlederen afklarer skolen elevernes erhvervs- og uddannelsesmæssige kompetencer.

Vores elever skal samtidig have en god skoleoplevelse og en oplevelse af, at det, de lærer i skolen, kan bruges resten af livet.

Rammer

Skolen har til huse i to af længerne og i hallen på Dyssegården, og har forskellige lokaler med hvert sit virke.

Alle elever har mulighed for sin egen afskærmede arbejdsplads, og hver elev får sin egen bærbare computer.

Der er også mulighed for at deltage i undervisning i enkelte fag udenfor den interne skole.

Skolen har et tæt samarbejde med PPR Fredensborg, som foretager visitationer og revisitationer, samt med UU-Fredensborg.

De vigtigste elementer

  • Udstrakt grad af differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte unges faglige niveau, ressourcer, interesse og muligheder
  • Der arbejdes som udgangspunkt mod, at de unge føres til afsluttende eksamen, hvis de har ressourcer til dette
  • Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner og elever bliver evalueret to gange årligt
  • Alle elever har PC og adgang til internet
  • Daglige fysiske aktiviteter

Kontakt os angående vores dagbehandling:

Scroll to Top