Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Samarbejde med kommunen

Statusmøder

Tre måneder efter indflytningen indkalder Dyssegården anbringende kommune og forældre til statusmøde. Dette møde afholdes uden en skriftlig statusrapport. Formålet er at følge op på, hvordan det er gået siden indflytningen og for at tage højde for eventuelle justeringer i begyndelsen af indsatsen.

Dyssegården indkalder herefter hver 6. til 8. måned til statusmøde og fremsender forud for mødet en skriftlig statusrapport til anbringende kommune og forældre. Formålet med mødet er at følge op på, om anbringelsen fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af barnet eller den unges udvikling frem til nu, og om handleplanen på anden måde skal revurderes eller justeres.

Der vil i øvrigt være løbende kontakt i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i barnets/den unges udvikling.

Børne-/ungesamtaler

Dyssegården er til rådighed, når anbringende kommunes børne-/ungesamtale skal koordineres og holdes.

Faglig sparring med Dyssegården

Dyssegårdens socialrådgiver stiller sig gerne til rådighed med sparring vedrørende visitationssager, fraflytning, udarbejdelse af handleplan mv.

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Formålet med portalen er at skabe et fælles sprog, overblik og sammenlignelighed for brugerne af tilbudsportalen – oftest de anbringende kommuner.

Se mere på Tilbudsportalen.

Find Sociale Tilbud

Find Sociale Tilbud er et godt alternativ, hvor der kan søges blandt et stort udbud af Danmarks sociale tilbud.

Scroll to Top