Børn og unge med psykiske problemstillinger

Målgruppe

Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Som følge af sygdommen kan børnene miste bl.a. sociale færdigheder og troen på et meningsfuldt liv blandt andre mennesker f.eks. i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Vi arbejder med en holdning om, at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte. ...
Læs mere
Personale med høj faglighed

Personale

Vi - og arbejdet med unge - er konstant i udvikling

Dyssegården har flere forskellige faggrupper med det til fælles, at fagligheden vægtes højt. Det afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingstilgang til de unge og at personalet løbende efteruddannes. Vores styrke er den brede faglige sammensætning og samlede psykiatriske, psykologiske, socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige ekspertise. Alle har inden ansættelse erhvervet sig faglige kvalifikationer og erfaring med miljøterapeutisk arbejde ...
Læs mere
Indsats Dyssegården

Indsats

Vi er professionelle og troværdige i ord og handling

Indsatsen tilrettelægges af psykologer med afdækning af den enkeltes udvikling. I starten tager behandlingen udgangspunkt i kommunens handleplan eller den unges psykiatriske afdeling. Herefter afholdes behandlingskonferencer med en af Dyssegårdens psykologer for at lægge de terapeutiske retningslinjer. Her afdækkes løbende ressourcer og vanskeligheder samt ønsker til udvikling mv. i en skriftlig behandlingsplan med en række behandlingsmål ...
Læs mere
dagbehandling døgnbehandling

Familie

Vi støtter forældrene i et struktureret samarbejde

Forældresamarbejdet er altafgørende og består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb og undervisning til forældre og pårørende. Men også det uformelle og hyggelige: Første søndag i advent med forældre, søskende og bedsteforældre, sidste skoledag med overrækkelse af eksamensbevis - og alt "det løse" med udflugter, spisning og boldspil ...
Læs mere
Behandling med bredt fokus

Behandling

Vi tilpasser behandling individuelt med et bredt fokus

Ud over en fast struktur i behandlingen, fokuseres der på flere aspekter af behandlingstyper. Behandlingen foregår med fokus på et samlet terapeutisk miljø, som er summen af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger den unge oplever. Der fokuseres både på personlige samtaler, hvor den unge sammen med en psykolog i et trygt rum kan tale om hvad som helst. Men også på samtalegrupper, hvor der arbejdes med relationer og sociale færdigheder ...
Læs mere
Kvalitet med hjemkommune og tilsyn

Kvalitet

Vi deltager i faglig udvikling i professionelt behandlingssamfund

Dyssegården samarbejder med hjemkommunen og er underlagt tilsyn i døgnbehandling og skole med specialundervisning. Dette foregår i alle aspekter af den unges behandling via statusmøder og opfølgning, rådgivning om børne-ungesamtaler og støtte til efterværn og udslusningsperioden mv. Vi er bl.a. medlem af Psykiatrifonden, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FAAD) og Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi (BØPS) ...
Læs mere
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 dage siden

Dyssegården-Psykiatrisk behandling for børn og unge.

Kære forældre, pårørende og samarbejdspartner

Som I ved, så har Mette Frederiksen og Regeringen senest meldt ud, at den kollektive indsats i forhold til mindskning af Corona-smitte via delvis ”nedlukning” af kontakt i samfundet fortsætter i yderligere 2 uger.

På Dyssegården støtter vi naturligvis op om denne nationale strategi. Helt i tråd hermed forlænger vi derfor også den igangværende indsats på Dyssegården i foreløbigt yderligere to uger.

Det betyder at Dyssegårdens skole og dagbehandling fortsat er lukket ned for fysisk fremmøde de næste to uger. Lærerne vil fortsætte med at hjælpe eleverne med at modtage relevante opgaver og undervisningsmateriale, ligesom de vil være tilgængelige for kontakt, når der er behov for dette.

Vores indsats for at mindske smitterisiko på Dyssegården - blandt andet i form af at mindske/eliminere brug af vikarer, ved at alt administrativt personale arbejder hjemmefra, samt ved at undgå kontakt imellem de forskellige døgnafdelinger - vil ligeledes fortsætte.

Vi anbefaler desuden også fortsat de næste 2 uger, at besøg og kontakt begrænses mest muligt, samt at de unge på døgnafdelingerne bliver på Dyssegården. Når besøg finder sted, anbefaler vi at man kun mødes udenfor og f.eks. går en tur sammen med sit barn.

Opdatering vedr. brug af vores psykologtilbud.

I erkendelse af, at dette kommer til at vare i længere tid, så har vi besluttet at vores psykologer igen kan tilbyde samtaler til alle unge samt igen kan tilbyde rådgivning til forældre, begge dele i det omfang der er behov for dette i den nuværende situation. Dette vil i den kommende ”Corona tid” komme til at foregå uden et fysisk møde, på den måde at samtaler og rådgivning vil finde sted over telefonen (eller alternativt via videomøde f.eks. Skype).

Har en ung behov for psykologsamtaler, eller har man som forældre et ønske om rådgivning, så kan man få etableret aftale om dette ved at kontakte sin tilknyttede psykolog per mail. Psykologen vil så aftale nærmere detaljer og derefter stå for at ringe jer op på et aftalt tidspunkt.

For så vidt gælder de unge, som er på døgnafdelingerne, så vil personalet her informere alle unge om muligheden for telefoniske psykologsamtaler, samt hjælpe de unge med at få sådanne aftalt.

Vi håber det snart får en ende, og vi igen kan komme tilbage til en normal hverdag......

Med venlig hilsen
Peter Rødbro Johannessen
Forstander
... Se mereSe mindre

Kære forældre, pårørende og samarbejdspartner

Som I ved, så har Mette Frederiksen og Regeringen senest meldt ud, at den kollektive indsats i forhold til mindskning af Corona-smitte via delvis ”nedlukning” af kontakt i samfundet fortsætter i yderligere 2 uger.

På Dyssegården støtter vi naturligvis op om denne nationale strategi. Helt i tråd hermed forlænger vi derfor også den igangværende indsats på Dyssegården i foreløbigt yderligere to uger.

Det betyder at Dyssegårdens skole og dagbehandling fortsat er lukket ned for fysisk fremmøde de næste to uger. Lærerne vil fortsætte med at hjælpe eleverne med at modtage relevante opgaver og undervisningsmateriale, ligesom de vil være tilgængelige for kontakt, når der er behov for dette.

Vores indsats for at mindske smitterisiko på Dyssegården - blandt andet i form af at mindske/eliminere brug af vikarer, ved at alt administrativt personale arbejder hjemmefra, samt ved at undgå kontakt imellem de forskellige døgnafdelinger - vil ligeledes fortsætte.

Vi anbefaler desuden også fortsat de næste 2 uger, at besøg og kontakt begrænses mest muligt, samt at de unge på døgnafdelingerne bliver på Dyssegården. Når besøg finder sted, anbefaler vi at man kun mødes udenfor og f.eks. går en tur sammen med sit barn.

Opdatering vedr. brug af vores psykologtilbud.

I erkendelse af, at dette kommer til at vare i længere tid, så har vi besluttet at vores psykologer igen kan tilbyde samtaler til alle unge samt igen kan tilbyde rådgivning til forældre, begge dele i det omfang der er behov for dette i den nuværende situation. Dette vil i den kommende ”Corona tid” komme til at foregå uden et fysisk møde, på den måde at samtaler og rådgivning vil finde sted over telefonen (eller alternativt via videomøde f.eks. Skype).

Har en ung behov for psykologsamtaler, eller har man som forældre et ønske om rådgivning, så kan man få etableret aftale om dette ved at kontakte sin tilknyttede psykolog per mail. Psykologen vil så aftale nærmere detaljer og derefter stå for at ringe jer op på et aftalt tidspunkt.

For så vidt gælder de unge, som er på døgnafdelingerne, så vil personalet her informere alle unge om muligheden for telefoniske psykologsamtaler, samt hjælpe de unge med at få sådanne aftalt.

Vi håber det snart får en ende, og vi igen kan komme tilbage til en normal hverdag......

Med venlig hilsen
Peter Rødbro Johannessen
Forstander

”Noget af det, der kan hjælpe, når angsten og bekymringerne fylder, er nogle tanke-øvelser, hvor man prøver at jage de bekymrede tanker væk”, siger Torsten Bjørn Jacobsen og giver en række gode råd, der kan hjælpe i situationen:

Fem gode råd

1. Se dig omkring og sig til dig selv, hvad du ser. Et billede, en radiator, hvad der nu end er på stedet. Det handler om at rette din opmærksomhed udad og komme tilbage til dig selv uden angsten.

2. Træk vejret helt ned i maven og pust angsten ud.

3. Tankestop – sig tanken imod og brems den. Sig simpelthen ”stop” for dig selv. Det kan give ro og plads til positive tanker.

4. Sørg for at sove godt.

5. Undgå at isolere dig. Lav aftaler med de mennesker, du holder af. Engagér dig i meningsfulde aktiviteter. Det får fokus væk fra de angstfulde tanker, og det giver dig noget at glæde dig til.
... Se mereSe mindre