Dyssegården

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Vi arbejder med en holdning om at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling på Dyssegården.

 

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede.

En rolig hverdag

For at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på Dyssegården, er ugen og de enkelte dage fastlagt i et skema, som udgør en fælles genkendelig kultur, f.eks. i forhold til faste møder og ture ud af huset.

Dyssegården har flere forskellige faggrupper med det til fælles, at fagligheden vægtes højt. Det afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingen af de unge og at personalet løbende efteruddannes.

Inddragelse af forældre

Dyssegården gør meget ud af at inddrage forældre så meget, som det er muligt og hensigtsmæssigt i et struktureret samarbejde. Det består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb, familiebehandling og undervisning til forældre og pårørende.

Familiens bekymringer

Forældrene: “Det er ikke nemt at lade sit barn flytte i så tidlig en alder. Det var en hård beslutning med sorg over ikke at kunne hjælpe sit eget barn. Men så var det også lettelse. Dyssegården har nu vores pige i hænderne og skal håndtere hende, når hun har det dårligt. Det tager noget tid at vænne sig til det – får vi alle informationerne og gør I det ordentligt? Indtil man finder ud af, at vi bliver informeret og snakker godt sammen. Det har hjulpet os meget, at vi har mødt nogle folk, der tog en masse fra vores skuldre.

Vi fornemmede ret hurtigt, at Dyssegården har nogle superkompetente folk, som godt vidste, hvad vi har været igennem. De har hele tiden sagt, at Emma nok skal få det godt igen og blive rask. I starten troede vi ikke rigtigt på dem, men i det sidste halve år kan vi se, at de har ret.”

Vi lægger vægt på, at forældre i vidt omfang inddrages. Den løbende dialog om den unges udvikling er af allerstørste betydning for os. Det handler om, at man får sit barn tilbage, hvor en ny og bedre udvikling er startet. Og at man som pårørende har lært undervejs at bygge positivt videre på dette.

Døgnbehandling

Den unge: ”Jeg har angst og OCD. Jeg havde det rigtig dårligt, så jeg kunne ikke holde ud at komme i skole. Jeg skulle have hjælp til at få det bedre, for jeg fik det ikke bedre derhjemme. I nogle ting er jeg faldet meget til, men der er også andre ting hvor jeg tænker, at jeg stadig er lidt nervøs. Inden jeg kom her, var jeg meget hjemme og spillede computer. Men efter jeg er kommet her, er jeg begyndt at være ude og lave noget med andre også. Jeg er også begyndt at gå i skole på Dyssegården – det er meget dejligt. Også at lære de andre mere at kende. For mig er Dyssegården mit bonushjem.”

Der er mange fordomme om børn og unge i behandling. Men man kommer ikke på Dyssegården med mindre, man selv vil. Det er en anerkendelse af, at man har behov for hjælp og er diagnosticeret med en psykisk lidelse, man selv gerne vil ud af.

Vi tilbyder den unge et midlertidigt hjem med tryghed gennem et behandlingsforløb, der skaber ro og klarhed for den unge. Og hjælper med at få styr på tankerne om livet og se med godt humør på muligheder for at komme videre.

Dagbehandling

Den unge: Det at gå i dagbehandling har betydet, at jeg er blevet mere åben, jeg har fået mere selvtillid, at jeg har indset, at jeg kan være mig selv og blive accepteret , som jeg er.

En anden ung: Man får et fornyet håb af at gå på Dyssegårdens skole. I starten troede jeg ikke helt på, at jeg kunne komme videre. Men “du skal bare tage det helt roligt, så skal du nok komme der” –  Så på et halvt år gik jeg fra 1 skoletime om ugen til fuldt skema.

Som dagelev bliver du tilknyttet en afdeling på Dyssegården, og har mulighed for at benytte de samme faciliteter som de unge, der bor på Dyssegården; som f.eks. sportshal, fitness, musik, fodboldbane, hobbylokale, bordspil, dyrehold med f.eks. kaniner og geder mm. I skoletiden er du tilknyttet skolen og får din egen kontaktlærer. Ligesom der vil være tilbud om ugentlige psykolog- og gruppesamtaler.

Dyssegården

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Vi arbejder med en holdning om, at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling på Dyssegården.

 

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede.

En rolig hverdag

For at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på Dyssegården, er ugen og de enkelte dage fastlagt i et skema, som udgør en fælles genkendelig kultur, f.eks. i forhold til faste møder og ture ud af huset.

Dyssegården har flere forskellige faggrupper med det til fælles, at fagligheden vægtes højt. Det afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingen af de unge og at personalet løbende efteruddannes.

Inddragelse af forældre

Dyssegården gør meget ud af at inddrage forældre så meget, som det er muligt og hensigtsmæssigt i et struktureret samarbejde. Det består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb, familiebehandling og undervisning til forældre og pårørende.

Fokus på familiens bekymringer

Forældrene: “Det er ikke nemt at lade sit barn flytte i så tidlig en alder. Det var en hård beslutning med sorg over ikke at kunne hjælpe sit eget barn. Men så var det også lettelse. Dyssegården har nu vores pige i hænderne og skal håndtere hende, når hun har det dårligt. Det tager noget tid at vende sig til det – får vi alle informationerne og gør I det ordentligt? Indtil man finder ud af, at vi bliver informeret og snakker godt sammen. Det har hjulpet os meget, at vi har mødt nogle folk, der tog en masse fra vores skuldre.

Vi fornemmede ret hurtigt, at Dyssegården har nogle superkompetente folk, som godt vidste, hvad vi har været igennem. De har hele tiden sagt, at Emma nok skal få det godt igen og blive rask. I starten troede vi ikke rigtigt på dem, men i det sidste halve år kan vi se, at de har ret.”

Vi lægger vægt på, at forældre i vidt omfang inddrages. Den løbende dialog om den unges udvikling er af allerstørste betydning for os. Det handler om, at man får sit barn tilbage, hvor en ny og bedre udvikling er startet. Og at man som pårørende har lært undervejs at bygge positivt videre på dette.

Døgnbehandling

Den unge: ”Jeg har angst og OCD. Jeg havde det rigtig dårligt, så jeg kunne ikke holde ud at komme i skole. Jeg skulle have hjælp til at få det bedre, for jeg fik det ikke bedre derhjemme. I nogle ting er jeg faldet meget til, men der er også andre ting hvor jeg tænker, at jeg stadig er lidt nervøs. Inden jeg kom her var jeg meget hjemme og spillede computer. Men efter jeg er kommet her, er jeg begyndt at være ude og lave noget med andre også. Jeg er også begyndt at gå i skole på Dyssegården – det er meget dejligt. Også at lære de andre mere at kende. For mig er Dyssegården mit bonushjem.”

Der er mange fordomme om børn og unge i behandling. Men man kommer ikke på Dyssegården med mindre, man selv vil. Det er en anerkendelse af, at man har behov for hjælp og er diagnosticeret med en psykisk lidelse, man selv gerne vil ud af.

Vi tilbyder den unge et midlertidigt hjem med tryghed gennem et behandlingsforløb, der skaber ro og klarhed for den unge. Og hjælper med at få styr på tankerne om livet og se med godt humør på muligheder for at komme videre.

Dagbehandling

Den unge: Det at gå i dagbehandling har betydet, at jeg er blevet mere åben, jeg har fået mere selvtillid, at jeg har indset, at jeg kan være mig selv og blive accepteret , som jeg er.

En anden ung: Man får et fornyet håb af at gå på Dyssegårdens skole. I starten troede jeg ikke helt på, at jeg kunne komme videre. Men “du skal bare tage det helt roligt, så skal du nok komme der“. Så på et halvt år gik jeg fra 1 skoletime om ugen til fuldt skema.

Som dagelev bliver du tilknyttet en afdeling på Dyssegården, og har mulighed for at benytte de samme faciliteter som de unge, der bor på Dyssegården; som f.eks. sportshal, fitness, musik, fodboldbane, hobbylokale, bordspil, dyrehold med f.eks. kaniner og geder mm. I skoletiden er du tilknyttet skolen og får din egen kontaktlærer. Ligesom der vil være tilbud om ugentlige psykolog- og gruppesamtaler.

Dyssegården

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Vi arbejder med en holdning om at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling på Dyssegården.

 

De unge på Dyssegården er fra 10 til 25 år og er normalt begavede.

En rolig hverdag

For at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på Dyssegården, er ugen og de enkelte dage fastlagt i et skema, som udgør en fælles genkendelig kultur, f.eks. i forhold til faste møder og ture ud af huset.

Dyssegården har flere forskellige faggrupper med det til fælles, at fagligheden vægtes højt. Det afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingen af de unge og at personalet løbende efteruddannes.

Inddragelse af forældre

Dyssegården gør meget ud af at inddrage forældre så meget, som det er muligt og hensigtsmæssigt i et struktureret samarbejde. Det består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb, familiebehandling og undervisning til forældre og pårørende.

Familiens bekymringer

Forældrene: “Det er ikke nemt at lade sit barn flytte i så tidlig en alder. Det var en hård beslutning med sorg over ikke at kunne hjælpe sit eget barn. Men så var det også lettelse. Dyssegården har nu vores pige i hænderne og skal håndtere hende, når hun har det dårligt. Det tager noget tid at vænne sig til det – får vi alle informationerne og gør I det ordentligt? Indtil man finder ud af, at vi bliver informeret og snakker godt sammen. Det har hjulpet os meget, at vi har mødt nogle folk, der tog en masse fra vores skuldre.

Vi fornemmede ret hurtigt, at Dyssegården har nogle superkompetente folk, som godt vidste, hvad vi har været igennem. De har hele tiden sagt, at Emma nok skal få det godt igen og blive rask. I starten troede vi ikke rigtigt på dem, men i det sidste halve år kan vi se, at de har ret.”

Vi lægger vægt på, at forældre i vidt omfang inddrages. Den løbende dialog om den unges udvikling er af allerstørste betydning for os. Det handler om, at man får sit barn tilbage, hvor en ny og bedre udvikling er startet. Og at man som pårørende har lært undervejs at bygge positivt videre på dette.

Døgnbehandling

Den unge: ”Jeg har angst og OCD. Jeg havde det rigtig dårligt, så jeg kunne ikke holde ud at komme i skole. Jeg skulle have hjælp til at få det bedre, for jeg fik det ikke bedre derhjemme. I nogle ting er jeg faldet meget til, men der er også andre ting hvor jeg tænker, at jeg stadig er lidt nervøs. Inden jeg kom her, var jeg meget hjemme og spillede computer. Men efter jeg er kommet her, er jeg begyndt at være ude og lave noget med andre også. Jeg er også begyndt at gå i skole på Dyssegården – det er meget dejligt. Også at lære de andre mere at kende. For mig er Dyssegården mit bonushjem.”

Der er mange fordomme om børn og unge i behandling. Men man kommer ikke på Dyssegården med mindre, man selv vil. Det er en anerkendelse af, at man har behov for hjælp og er diagnosticeret med en psykisk lidelse, man selv gerne vil ud af.

Vi tilbyder den unge et midlertidigt hjem med tryghed gennem et behandlingsforløb, der skaber ro og klarhed for den unge. Og hjælper med at få styr på tankerne om livet og se med godt humør på muligheder for at komme videre.

Dagbehandling

Den unge: Det at gå i dagbehandling har betydet, at jeg er blevet mere åben, jeg har fået mere selvtillid, at jeg har indset, at jeg kan være mig selv og blive accepteret , som jeg er.

En anden ung: Man får et fornyet håb af at gå på Dyssegårdens skole. I starten troede jeg ikke helt på, at jeg kunne komme videre. Men “du skal bare tage det helt roligt, så skal du nok komme der“. Så på et halvt år gik jeg fra 1 skoletime om ugen til fuldt skema.

Som dagelev bliver du tilknyttet en afdeling på Dyssegården, og har mulighed for at benytte de samme faciliteter som de unge, der bor på Dyssegården; som f.eks. sportshal, fitness, musik, fodboldbane, hobbylokale, bordspil, dyrehold med f.eks. kaniner og geder mm. I skoletiden er du tilknyttet skolen og får din egen kontaktlærer. Ligesom der vil være tilbud om ugentlige psykolog- og gruppesamtaler.

psykiatrisk behandling af børn og unge

Skal mit barn i behandling for en psykisk lidelse?

Dyssegården er en miljøterapeutisk og psykiatrisk behandlingsinstitution, der arbejder for og med de unge i en tryg hverdag. Vi tilbyder dag- og døgnbehandling, samt intern skole til børn og unge i alderen 10-18 år – og op til 23 år med efterværn §76 eller 25 år med midlertidigt botilbud §107.

Vores målgruppe karakteriseres ved børn og unge, som har behov for længevarende efterbehandling og som ikke lader sig behandle alene ved en pædagogisk indsats.

Forældre på Dyssegården

Pårørende til et barn eller en ung med psykisk sygdom

På Dyssegården gør vi meget ud af at inddrage forældre så meget, som det er muligt og hensigtsmæssigt i et struktureret samarbejde. Det består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb og undervisning til forældre og pårørende.

Men også det uformelle og hyggelige vægtes højt: Første søndag i advent med forældre, søskende …

STU psykiatrisk behandling af børn og unge

Vi – og arbejdet med unge – er konstant i udvikling

Dyssegården har flere forskellige faggrupper med det til fælles, at fagligheden vægtes højt. Det afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingen af de unge og at personalet løbende efteruddannes.

Medarbejdergruppens styrke er, at den samlet set rummer psykiatrisk, psykologisk, socialfaglig, pædagogisk samt sundhedsfaglig viden og ekspertise. Det er desuden en forudsætning, at behandlingspersonalet inden ansættelse på 

psykiatrisk behandling af børn og unge

Hvilken slags behandling hjælper psykisk sårbare børn og unge

Ud over en fast struktur i behandlingen, fokuseres der på flere aspekter af behandlingstyper. Vi tilpasser behandlingen individuelt med et bredt fokus. Den foregår med fokus på et samlet terapeutisk miljø, som er summen af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger, den unge oplever.

Der fokuseres både på personlige samtaler, hvor den unge sammen med en psykolog i et trygt rum kan tale om hvad som helst. Men også på

psykiatrisk behandling af børn og unge

Skole og behandlingstilbud i Nordsjælland

Der er følgende behandlingstilbud: 
SKOLE/STU
DAGBEHANDLING
DØGNBEHANDLING
EFTERVÆRN §76/ MIDLERTIDIGT BOTILBUD §107/ EVT. §85 – voksenafdelingen

Indsatsen tilrettelægges af psykologer med afdækning af den enkeltes udvikling. I starten tager behandlingen udgangspunkt i kommunens handleplan og den unges psykiatriske historik…

psykiatrisk behandling af børn og unge

Vi deltager i faglig udvikling i professionelt behandlingssamfund

Dyssegården samarbejder med hjemkommunen og er underlagt tilsyn i døgnbehandling og skole med specialundervisning. Dette foregår i alle aspekter af den unges behandling via statusmøder og opfølgning, rådgivning om børne/ungesamtaler og støtte til efterværn og udslusningsperiode mv.

Vi er bl.a. medlem af Psykiatrifonden, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FAAD) og Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi (BØPS). 

Dyssegården set oppefra

Tlf.: 4820 7800

Kontoret har åbent
mandag-torsdag kl. 8:30-15,

fredag kl. 8:30-13