Målgruppe

Målgruppe

Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag

Dyssegården tilbyder psykiatrisk behandling af børn og unge med begyndende psykiatriske lidelser. Som følge af sygdommen kan børnene miste bl.a. sociale færdigheder og troen på et meningsfuldt liv blandt andre mennesker f.eks. i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Vi arbejder med en holdning om, at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte. ...
Læs mere
Personale

Personale

Vi - og arbejdet med unge - er konstant i udvikling

Dyssegården har flere forskellige faggrupper med det til fælles, at fagligheden vægtes højt. Det afspejler en høj grad af professionalisme i behandlingstilgang til de unge og at personalet løbende efteruddannes. Vores styrke er den brede faglige sammensætning og samlede psykiatriske, psykologiske, socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige ekspertise. Alle har inden ansættelse erhvervet sig faglige kvalifikationer og erfaring med miljøterapeutisk arbejde ...
Læs mere
Indsats

Indsats

Vi er professionelle og troværdige i ord og handling

Indsatsen tilrettelægges af psykologer med afdækning af den enkeltes udvikling. I starten tager behandlingen udgangspunkt i kommunens handleplan eller den unges psykiatriske afdeling. Herefter afholdes behandlingskonferencer med en af Dyssegårdens psykologer for at lægge de terapeutiske retningslinjer. Her afdækkes løbende ressourcer og vanskeligheder samt ønsker til udvikling mv. i en skriftlig behandlingsplan med en række behandlingsmål ...
Læs mere
Familie

Familie

Vi støtter forældrene i et struktureret samarbejde

Forældresamarbejdet er altafgørende og består i mindst to årlige samtaler, deltagelse i statusmøder, skole-hjem-samtaler og hyppige telefonsamtaler. Der tilbydes individuelle rådgivningsforløb og undervisning til forældre og pårørende. Men også det uformelle og hyggelige: Første søndag i advent med forældre, søskende og bedsteforældre, sidste skoledag med overrækkelse af eksamensbevis - og alt "det løse" med udflugter, spisning og boldspil ...
Læs mere
Behandling

Behandling

Vi tilpasser behandling individuelt med et bredt fokus

Ud over en fast struktur i behandlingen, fokuseres der på flere aspekter af behandlingstyper. Behandlingen foregår med fokus på et samlet terapeutisk miljø, som er summen af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger den unge oplever. Der fokuseres både på personlige samtaler, hvor den unge sammen med en psykolog i et trygt rum kan tale om hvad som helst. Men også på samtalegrupper, hvor der arbejdes med relationer og sociale færdigheder ...
Læs mere
Kvalitet

Kvalitet

Vi deltager i faglig udvikling i professionelt behandlingssamfund

Dyssegården samarbejder med hjemkommunen og er underlagt tilsyn i døgnbehandling og skole med specialundervisning. Dette foregår i alle aspekter af den unges behandling via statusmøder og opfølgning, rådgivning om børne-ungesamtaler og støtte til efterværn og udslusningsperioden mv. Vi er bl.a. medlem af Psykiatrifonden, Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FAAD) og Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi (BØPS) ...
Læs mere

3 dage siden

Dyssegården-Psykiatrisk behandling for børn og unge.

Vi har arbejdet hårdt på at blive klar med vores nye §107-udslusningstilbud for unge voksne. Vi er nu “næsten“ færdige og kan byde velkommen til de første 3 unge. Hvis vi nu skal være helt
ærlige......synes vi selv der er blevet super flot 😉 Ring til vores socialrådgiver Line for at høre mere om vores nye tilbud eller læs mere om Dyssegården her www.dyssegaarden.dk
... Se mereSe mindre

 

Comment on Facebook

Wow, det ser super godt ud 👍🏻💪🏻

Wooow, Rikke Jensen 🙃 Der ser flot ud, i din nye bolig 😘

Der er så fint Rikke

Det ser rigtig godt ud...flot arbejde👍

Det ser godt ud Rikke♥️

Wow det er flot 😳🎉👏🏼

Det ser super flot og lækkert ud 😊👍🏼👏👏 Held og lykke med de 107 👍🏼😊

Hvor er det flot. Tillykke 😁

+ View more comments

1 uge siden

Dyssegården-Psykiatrisk behandling for børn og unge.

Søren Skjødts augustklumme er udkommet:

Læs blandt andet om:
• Rekord i hård sommer
• FADDs holdning til regeringens ungdomskriminalitetsreform
• Behovet for en national handlingsplan for arbejdet med de mest udsatte børn og unge
• Flere bullshitdetektorer i dansk børneforsorg!!!

Uddrag:
”Mellem tacklinger, mål, VAR-indslag, tiebreak’s, flugtninger, styrt, højdemeter og spurter har jeg også fået læst lidt op på noget af det, vi i FADD kommer til at beskæftige os med her i sensommeren og efteråret.

Først for står den ungdomskriminalitetsreform, som har været så længe undervejs.

Fra vores side bliver der ikke så meget nyt under solen:
*Vi mener faktisk, at vi ift de 10-14 årige har de nødvendige redskaber
- vi savner til gengæld, at kommunerne mere konsekvent benytter sig af dem
*Vi mener, at rettidig igangsættelse af en social opdragelsesmæssig indsats er vigtigere end at afklare skyldsspørgsmålet i ren juridisk forstand
- vi savner til gengæld, at reformen beskæftiger sig mere med de pædagogiske indsatser end med alarmer, overvågning, husordener og øget magtanvendelse på de sikrede institutioner
* Vi mener, at reformen er med til at stigmatisere børn i reformens målgrupper, som til orientering og i henhold til regeringens egne tal for de 10-11 åriges vedkommende andrager omkring 40 børn. Fyrre! Der er dokumentation for ”at en tidlig retliggørelse af børns adfærd i sig selv har en negativ effekt, fordi børn har tendens til dermed at påtage sig en identitet som kriminelle og fortsætte ud ad det spor”, som nogle medlemmer af Retspolitisk Forening skrev i et debatindlæg i Politiken 3/8-2018 .
- vi savner derfor – samlet set - dokumenterede belæg for at foretage stramningerne.

Vi, der arbejder med de mest udsatte børn og unge gør det - sammen med de kommunale forbyggende indsatser - rent faktisk så godt, at kriminaliteten blandt de 10-14-årige gennem de sidste 10 år er faldet med 71 pct.
Det er - som en af mine jyske slægtninge ville sige – sådan set, når alt kommer til alt vel egentlig helt OK.

Læs hele klummen her: fadd.dk/artikel.php?id=1779
... Se mereSe mindre