Citat af personale:


“Mit arbejde lykkes helt klart, når jeg kan se en kæmpe forandring i forhold til, at den unge trives, bliver bedre, begynder selv at kunne tage afsted til ting og lign.”

Karriere på Dyssegården

Dyssegården beskæftiger mange faggrupper herunder sygeplejersker, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, skolelærere, psykologer, administrative medarbejdere, køkken- og rengøringspersonale, pedel og – periodisk – andre faggrupper, som for eksempel ergoterapeuter, gartnere mm.

En ansættelse på Dyssegården kræver en relevant, faglig uddannelse og lyst og evne til at arbejde tværfagligt med Dyssegårdens målgruppe.

For behandlingspersonalet er det en forudsætning, at man har erfaring i at arbejde miljøterapeutisk og/eller socialpsykiatrisk eller på anden måde har en relevant terapeutisk tilgang.

Endelig skal man kunne finde genklang i Dyssegårdens værdier og vision.

Ledige stillinger

Hold gerne øje med Jobindex, hvor vi jævnligt annoncerer med nye jobs.

Uopfordret ansøgning

På Dyssegården tager vi altid imod din uopfordrede ansøgning, og vi bestræber os på at svare dem alle.

Uopfordrede ansøgninger kan sendes til: dyssegaarden@dyssegaarden.dk eller sendes som brev til:

Dyssegården
Avderødvej 32A
2980 Kokkedal

Praktik

Som pædagogstuderende er det muligt at komme i praktik på Dyssegården i tredje praktikperiode. Af hensyn til Dyssegårdens børn og unge, og af hensyn til praktikanten, modtages normalt ikke studerende i første og anden praktikperiode.

Meritstuderende fra pædagogseminariet er også velkomne til at henvende sig mhp. et eventuelt praktikforløb.

Scroll to Top