Citat af ung beboer:


“Jeg oplever, at jeg har fået selvtillid og er blevet meget gladere af at være her, at jeg kan komme afsted herfra med en tro på, at jeg kan noget og er noget værd.”

Din hverdag på Dyssegården

For at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på Dyssegården er ugen og de enkelte dage fastlagt i et skema, som udgør en fælles genkendelig struktur, f.eks. i forhold til faste møder og ture ud af huset. Herudover har du dit individuelle skoleskema og dine egne tider til f.eks. psykologsamtaler, psykiatrisk konsultation samt fritidsaktiviteter.

Morgen
Efter morgenmaden gennemgås dagens program i fællesskab i forhold til skolegang, praktiske gøremål og aktiviteter.

Eftermiddag

Hver eftermiddag samles hver afdeling. Her serveres frugt/kaffe og te, som de unge hjælper til med at forberede. Under hyggelige former taler vi om, hvad vi har foretaget os, og hvad vi skal lave resten af dagen.

Aften

Aftenerne på Dyssegården planlægges og aftales ved eftermiddagsmødet. Som en fast aktivitet afholdes der hver aften fælles hygge i stuen på hver afdeling.

Aktiviteter

Udover det faste skema er der ofte mulighed for at planlægge hyggelige og sjove aktiviteter, f.eks. ture ud af huset. Dyssegården er omgivet af natur, hvor vi har vores egen park med fodboldbane og dyrehold samt ny sportshal. Der er ikke langt til Øresund eller Kattegat, og om sommeren tager vi ofte ud og sejler i vores båd. Vi holder også sommerfest, griller i gården, tager på strandture og sædvanligvis på en ferietur. Hele året kan vi bruge vores bålhus, bordspil, “krea”-lokale og vores sportshal med mulighed for teater, café, musik og fitness.

Skolen

Når du er tilmeldt skolen, er der mødepligt. Nedenfor kan du se skolens faste struktur. Denne struktur er gældende for de fleste elever, men nogle vil dog have behov for et individuelt tilpasset skema.

08:00 – 09:00 Morgenstart + 1. lektion
09:00 – 09:45 2. lektion
09:45 – 10:00 Pause
10:00 – 10:45 3. lektion
10:45 – 11:30 4. lektion
11:30 – 12:15 5. lektion
12:15 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:45 6. lektion
13:45 – 14.30 7. lektion

I Dyssegårdens skole har du mulighed for at tage både 9. og 10. klasses afsluttende prøve.

Skolen arrangerer i løbet af skoleåret ture, udflugter og lejrskole. I forbindelse med sommerferiens begyndelse afholdes en sommerfest, hvor også forældre og søskende er inviteret.

Læs eventuelt også om vores tilbud om ungestøtte efter §114.

Jul og nytår

Der afholdes jul og nytår på Dyssegården for de unge, der er på Dyssegården.

Fødselsdage

Du får særlig opmærksomhed på din fødselsdag, som starter allerede ved morgenmaden og fortsætter hele dagen. Det er dig, der vælger menuen den dag.

Praktiske gøremål

Du har din egen vaskedag, hvor der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Du skal rengøre dit værelse én gang om ugen, men kan få hjælp, hvis du har brug for det. Du får desuden en fast maddag og mindre ugentlige pligter på afdelingen. Alt efter behov kan du få støtte til de praktiske gøremål.

Psykolog

Som en del af din dagbehandling eller døgnbehandling får du tilknyttet en psykolog på Dyssegården. Du vil som regel have samtale med din psykolog en gang om ugen.

Psykiater

De fleste unge på Dyssegården er tilknyttet en ekstern psykiater, som bl.a. er ansvarlig for medicinsk behandling. Hvis du som ung på Dyssegården skulle have behov for medicinsk behandling, så samarbejder Dyssegårdens personale med dig, en ekstern psykiater og dine forældre om at finde den bedste løsning for dig.

Socialrådgiver

På Dyssegården vil du få tilknyttet en af vores socialrådgivere. Dyssegårdens socialrådgivere er bindeled mellem os og kommunen og kan hjælpe med at få kontakt til din kommune. Det er også socialrådgiveren, der søger om penge til f.eks. briller og kontaktlinser.

Hvert halve år indkalder socialrådgiveren til statusmøde. Til dette møde er du, dine forældre, sagsbehandler, psykolog, skolelærer og kontaktpersoner inviteret. Her tales der om, hvordan det går og hvilke fremtidsplaner du har.

Kontaktpersoner

Du har mindst to kontaktpersoner. Kontaktpersoner er dem, du er særligt tæt på, som du kan snakke med, tage på ture med, og bare være sammen med på afdelingen. Det er sammen med kontaktpersonerne, at du f.eks. udfærdiger faste aftaler og ugeskema, så du nemmere kan overskue, hvad du skal foretage dig på de enkelte dage.

Herudover er der altid en dagens kontaktperson, som kan være en af de andre miljøterapeuter.

Personaleoverlap

Tre gange om dagen giver personalet hinanden information om, hvordan dagen går og hvordan alle unge har det. Det foregår på det tidspunkt, hvor der er skift i personalets vagter, henholdsvis:

Kl. 7.00 – 7.15
Kl. 14.00 – 14.30
Kl. 23.00 – 23.30 (i weekenden kl. 23.30 – 00.00)

Nattevagt

Kl. 23.00 møder nattevagten – i weekender kl. 23.30

Vi har to vågne nattevagter, så der altid er nogen til rådighed, hvis du får brug for hjælp i løbet af natten.

Madplan

Som ung på Dyssegården har du indflydelse på vores madplan ved, at vi i hver afdeling indgiver ønsker til køkkenpersonalet. Hvis der er dage, hvor man ikke bryder sig om den planlagte madret, kan man sammen med personalet finde et alternativ.

Byture

Onsdag er der bytur for alle unge om eftermiddagen. Her har du mulighed for at handle, gå på café og lignende.
Det bliver aftalt på eftermiddagsmødet, hvor vi skal hen. Normalt skifter vi mellem Hørsholm og Hillerød, men hvis alle ønsker det, kan turen også gå til enten Lyngby eller Helsingør.

Desuden er der hver lørdag bytur for dem, der ønsker det. Du kan selvfølgelig også selv tage på tur efter aftale.

Weekender og ferier

I weekenderne tager nogle unge hjem til deres familie. Nogle er hjemme enkelte dage andre hele weekenden. På Dyssegården vækkes man en time senere og du kan slappe af hele weekenden, hvis det er det, du har behov for. Vi hygger lidt mere i weekenden og går ofte senere i seng med dagens forskellige aktiviteter.

Vi tager som regel på sommertur i uge 26 eller 27. De seneste år har vi været enten i Danmark eller Spanien, således at man kan vælge mellem en kortere sommerhustur eller en lidt længere charterferie. Nogle unge tager også med familien på ferie. I resten af ferien har vi udflugter ca. en gang om ugen. Desuden har vi de seneste år også været på vinterferie. Nogle har været på skitur og andre har været i sommerhus.

Lomme- og tøjpenge

  • Lomme- og tøjpenge er pr/uge
  • Frisør: Alm. klipning bliver betalt af Dyssegården

Disse beløb er cirkulærebestemt og reguleres en gang om året.

Bus og tog

Rejsekort får man hos personalet.
Når man er 18 år, betaler man rejsekort.

Scroll to Top