Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Behandlingstyper

“Vi tilpasser behandlingen individuelt med et bredt fokus”.

Ud over en fast struktur i behandlingen, fokuseres der på flere aspekter af behandlingstyper. Behandlingen foregår med fokus på et samlet terapeutisk miljø, som er summen af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger, den unge oplever.

Der fokuseres både på personlige samtaler, hvor den unge sammen med en psykolog i et trygt rum kan tale om hvad som helst. Men også på samtalegrupper, hvor der arbejdes med relationer og sociale færdigheder.

 

De første tre måneder

De første tre måneder efter indskrivningen tager behandlingen udgangspunkt i kommunens handleplan, visitationsmaterialet, overleveringsmøder med den unges psykiatriske afdeling og samtaler mellem den unge og dennes kontaktpersoner på Dyssegården. Med andre ord bruger vi de første tre måneder på at lære hinanden at kende og få erfaringer til brug for den første behandlingsplan. Efter en individuel vurdering laves der en indslusningsplan for skolestarten.

Den første behandlingskonference

Når den unge har været på Dyssegården i ca. tre måneder, holdes den første behandlingskonference med det formål at drøfte, hvordan den unges vanskeligheder skal ”forstås”, og lægge de første terapeutiske retningslinjer. Det er her, vi snakker om den unges ressourcer og vanskeligheder, ønsker til udvikling, praktiske foranstaltninger mm. Inden behandlingskonferencen udarbejder den unges kontaktlærer, kontaktperson, socialrådgiver og psykolog hver deres oplæg om relevante forhold, observationer og forståelser. Afdelingens psykolog sammenfatter det øvrige materiale om barnet eller den unge: Oplysninger fra tests, visitationsakter mm. Kontaktpersonen taler også med den unge selv om dennes egne forventninger og ønsker til behandlingen.

Selve behandlingskonferencen afholdes af afdelingens psykolog, som leder den tværfaglige drøftelse og målsætning. Efterfølgende færdiggør psykologen det skriftlige materiale til en behandlingsplan, der indeholder skriftlig fremstilling af den unges problemstillinger og opstiller en række behandlingsmål og metodiske retningslinjer og tilgange for det miljøterapeutiske arbejde, herunder skolearbejdet, forældresamarbejdet og eventuelle tiltag som for eksempel kostplaner, motorik og social træning. Behandlingsplanen suppleres altid med dokumentet ”Mål og Tilgange”, som indeholder konkrete og evaluerbare mål for det næste halve år. Disse mål er valgt i samarbejde med den unge og tager udgangspunkt i den unges personlige recovery.

…… og herefter

Hvert halve år afholdes en behandlingskonference for hver enkelt ung, og behandlingsplanen justeres og opdateres. De statusrapporter, Dyssegården udarbejder til kommunen, tager udgangspunkt i behandlingsplanerne.

Hverdag og behandling i faste rammer

På Dyssegården afsluttes alle vagter med journalisering af de unges tilstand. Hermed sikres, at vi løbende tager stilling til deres trivsel og udvikling på Dyssegården, ligesom dette arbejde sikrer en kontinuitet og sammenhæng i arbejdet på tværs af skiftende arbejdstider og faggrupper.

Vi har desuden en række forskellige typer af personalemøder på Dyssegården: Afdelingsmøder, tværfaglige møder, behandlingskonferencer, supervision, udvalgsmøder og fælles undervisning og foredrag.

Scroll to Top