Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Vision, værdier og mission

Dyssegårdens vision

Dyssegården skal være den førende psykiatriske behandlingsinstitution med speciale i miljøterapi.

Vores faglige kompetence skal være baseret på evidensbaseret dygtiggørelse i samspil med andre førende specialister på området.

Dyssegården skal i kraft af sin struktur, størrelse og økonomiske uafhængighed være førende i et fleksibelt samarbejde med myndigheder.

 

Dyssegårdens værdier

 
Fair proces
 •  Vi er professionelle, ordentlige og troværdige i ord og handling
 
Gennemsigtighed
 •  Vi er tydelige, ærlige og vi anvender åben dialog og humor
 
Respektfuld kommunikation
 • Vi viser respekt, tillid og ansvar
 
Omstillingsparathed
 • Vi og vores arbejde er i konstant udvikling
 
Fælles holdning
 • Vi viser glæde og engagement
 • Vi giver konstruktiv, motiverende anerkendelse
 • Vi passer på de unge, hinanden og os selv
 
Teamwork
 • Vi arbejder for og med de unge i en tryg hverdag

 

Dyssegårdens Mission

 • At den unge opnår symptomlettelse og får forbedret sin symptomhåndtering
 • At fremme den unges erkendelse af egen sygdom
 • At fremme den unges identitetsfølelse og bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer
 • At støtte den unge i at mestre almindelige dagligdags udfordringer
 • At fremme den unges evne til at opbygge venskaber og håndtere forskellige typer af relationer
 • Via udredning og behandling at nå en afklaring om den unges næste udviklingszone
 • At støtte de unge i at udvikle kompetencer til et mere selvstændigt voksenliv
Scroll to Top