Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Organisation og bestyrelse

Tanken modnes om en døgninstitution

Planlægningen bag etableringen af Dyssegården går helt tilbage til 1991. Frederiksborg Amt udarbejdede dengang i amtet en psykiatrisk helhedsplan, hvoraf det bl.a. fremgik, at der var behov for etablering af et tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder. I 1996 udarbejdede en tværsektoriel- og tværfaglig arbejdsgruppe rapporten ”Børn og unge med psykiske lidelser. Samlet indsats og udviklingsmuligheder i Frederiksborg Amt.” Her blev det anbefalet, at der skulle etableres et institutionstilbud med miljøterapi og psykiatrisk efterbehandling til unge med psykiske lidelser, som kræver psykiatrisk specialbehandling i form af både dagbehandling eller døgnbehandling.

Dyssegården blev stiftet i sommeren år 2000 som en selvejende nonprofit institution efter, at Frederiksborg Amt og ungdomspsykiatrien fra Hillerød hospital indgik et samarbejde med Drostfonden i 1998.

Drostfonden er en almenvelgørende fond stiftet i 1984. Den blev oprettet på foranledning af direktør cand.jur. Svend Erik Drost, der selv levede med en sindslidelse hele livet. I testamentet fremgik det, at han donerede hele sin formue til Drostfonden ved sin død.

Bestyrelse

Morten Juul Heding Andersen

Bestyrelsesformand


Projektchef – Advokaterne Arup & Hvidt

Niels Brun Madsen

Medlem


Selvstændig

Christian Petersson

Medlem


Advokat

Camilla Kragh

Medlem


Forretningschef – Kombit

Jacob Buch

Medlem


Vicedirektør - Færdselsstyrelsen

Kamilla Engstrøm Truelsen

Medlem / Forældrerepræsentant

Lotte Olsen

Medlem / Medarbejderrepræsentant


Køkken- og rengøringsleder – Dyssegården

Scroll to Top