Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Psykoterapi

På Dyssegården har vi vores egne psykologer, som efter vurdering tilbyder samtaler til de indskrevne børn og unge. Formålet med samtalerne er bl.a. at de unge har et fortroligt rum, hvor der er tryghed til at kunne tale om hvad som helst. Den grundlæggende behandlingsmetode i de psykoterapeutiske forløb er jeg-støttende psykodynamisk psykoterapi, men psykologerne tilrettelægger altid samtaleterapien ud fra den enkelte unges behov, og oftest vil der også blive inddraget metoder fra f.eks. kognitiv adfærdsterapi og narrativ terapi.

Det primære for samtaleforløbene er, at den unge er involveret i at vælge fokus og form for terapien, og således er medinddraget i et samarbejde omkring mål og proces for behandlingen. Samtaleforløbene understøtter den miljøterapeutiske behandling og hjælper de unge til håndtering af deres symptomer. Endelig udgør samtaleterapien en relation, hvor der er mulighed for at arbejde med den unges ungdomsudvikling, selvbillede og identitet, samt med den individuelle betydning af det sygdomsforløb, som den unge har været igennem.

Samtaleterapi er et intensivt samarbejde, og det er således essentielt, at den unge selv har eller kan opnå en motivation for at indgå i et psykoterapeutisk forløb, for at det giver mening. Derfor vil der sommetider være nogle unge på Dyssegården, der efter vurdering eller eget ønske, ikke har samtaler hos en psykolog.

Scroll to Top