Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Målgruppe

“Vi arbejder for og med de unge”

Dyssegården er en miljøterapeutisk og psykiatrisk behandlingsinstitution. Vi tilbyder dagbehandlingdøgnbehandling og intern skole. Vores målgruppe er børn og unge i alderen 10-18 år – og op til 23 år med ungestøtte efter §114 eller 25 år med Servicelovens §107.  

Målgruppen er børn og unge med psykiatriske problemstillinger, som har et behov for specialiseret døgnbehandling eller dagbehandling. Mange visiteres til os efter, de har været indlagt i psykiatrien. Desuden visiteres mange efter en længere periode med skolevægring og isolation i hjemmet. Således karakteriseres vores målgruppe af børn og unge, som har behov for længevarende efterbehandling og som ikke lader sig behandle alene ved en pædagogisk indsats. 

Diagnosemæssigt har vores målgruppe typisk vanskeligheder indenfor følgende områder: 

  • Autisme spektrum forstyrrelser 
  • Skizofreni- og psykoselidelser 
  • Angst og depression 
  • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) 
  • Tourettes syndrom 
  • ADHD 
  • Spiseforstyrrelser 
  • Selvskade 
  • Begyndende personlighedsforstyrrelser

Som følge af de psykiatriske vanskeligheder kan de unge miste kognitive og sociale færdigheder og troen på et meningsfuldt liv i nære relationer, på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det er desuden et kendetegn, at børn og unge med disse vanskeligheder udviser langt mere indadreagerende og selvskadende adfærd i forhold til udadreagerende adfærd. Og at deres adfærd og handlinger kan begrundes i en psykiatrisk sygdomsforståelse. 

Vi arbejder med en holdning om at kunne skabe et meningsfuldt liv ved behandling, undervisning og fritidsaktiviteter med faste og trygge rammer tilpasset den enkelte, når vi påbegynder en psykiatrisk behandling. 

Play Video

Hos os er den psykiatriske behandling afhængig af, at vi forud for indskrivning af en ung opnår en indbyrdes samarbejdsrelation. Normalt skal der derfor være givet tilsagn fra den unge og forældrene, før det psykiatriske behandlingstilbud på Dyssegården kan blive en realitet. Dette skaber nemlig langt mere gunstige vilkår for de unge, at den psykiatriske behandling, de modtager, er noget, som de selv ønsker.

Kan mit barn få hjælp på Dyssegården?

Du kan læse mere om, hvad vi tilbyder af ydelser under Behandlingstilbud. Hvis du er i tvivl om, dit barn er i målgruppen for et tilbud om hjælp på Dyssegården, er du altid velkommen til at kontakte vores socialrådgivere, som rådgiver og vejleder dig/jer. Det gælder, uanset om der er tale om døgnbehandlingdagbehandlingungestøtte eller andet. Her kan du finde en liste over vores Personale.

Det er kommunens sagsbehandler, som tager kontakt til os, hvis dit barn skal visiteres til et behandlingstilbud på Dyssegården. Sammen med os, den unge og evt. forældre, skole og læge vurderes, om Dyssegården er det rigtige sted for dit barn.

Scroll to Top