Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Medicinsk behandling

De fleste unge med svære psykiatriske lidelser er i en eller anden form for medicinsk behandling, når de indskrives på Dyssegården. Dyssegården har sin egen psykiatriske konsulent, som følger de unges medicinske behandling. Der er tilknyttet en psykiater på Dyssegården, der har ugentlige dialoger med de unge, psykologerne, socialrådgiveren, afdelingslederne og kontaktpersonerne. På den måde er der mulighed for, at de unge til enhver tid kan fortælle om eventuelle bivirkninger, ønsker mm., og der kan justeres i medicinen.

Efter det fyldte 18. år er der samarbejde med distriktspsykiatrien eller den privat praktiserende psykiater.

Sundhedsfaglige samarbejdspartnere

De unge på Dyssegården har som regel både før og under opholdet på Dyssegården kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien. For at lette overgangen og samarbejdet mellem de forskellige niveauer i behandlingen for dem og deres familier, og for at behandlingsarbejdet ikke skal starte forfra efter en eventuel indlæggelse, prioriterer vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde med alle instanser omkring de unge højt.

Ved behov for indlæggelse vil Dyssegården samarbejde med såvel børne- og ungdomspsykiatriske som voksenpsykiatriske afdelinger. Vi samarbejder med laboratoriet på Hillerød Sygehus, så beboere på Dyssegården kan få taget blodprøver og/eller EKG.

Scroll to Top