Peter Rødbro Johannessen

Forstander


“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Indsats

“Vi er professionelle, ordentlige og troværdige i ord og handling”

Indsatsen tilrettelægges af psykologer med afdækning af den enkeltes udvikling. I starten tages udgangspunkt i kommunens handleplan eller den unges psykiatriske afdeling. Herefter afholdes behandlingskonference med én af Dyssegårdens psykologer for at lægge de terapeutiske retningslinjer. Her afdækkes løbende ressourcer og vanskeligheder samt ønsker til udvikling mv. i en skriftlig behandlingsplan med en række behandlingsmål. Behandlingsmålene er forankret i de meget vide rammer for forskellige behandlingstilbud, som Dyssegården tilbyder. Vi tilbyder blandt andet døgnbehandlingdagbehandling og ungestøtte jf. §114.

 

Behandlingstilbud

Her er en kort oversigt over behandlingstilbud. Hvis du vil læse mere om selve behandlingerne har hvert behandlingstilbud sin egen side.

Døgnbehandling: Dyssegården har 50 døgnpladser fordelt på gården og i nybyggede huse, hvoraf et er placeret i Fredensborg.

Dagbehandling: For unge, der ikke har behov for døgnbehandling, er der mulighed for at deltage i en meningsfuld hverdag med skolegang sammen med andre unge.

Midlertidigt botilbud §107: For unge med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov.

Ungestøtte §114: Dyssegården giver mulighed for, at unge, der skal ud at stå på egne ben, kan få støtte i dette via ungestøtte iht. BL §114.

Voksenafdeling: Ophold i en af de 3 villaer Merkur/Neptun/Sirius er støtte til unge, der skal have afklaret færdigheder med henblik på at kunne etablere sig i egen bolig, og som har brug for særlig støtte til at håndtere et selvstændigt voksenliv.

Skolen – Folkeskoleloven §20: På Dyssegården har vi vores egen skole, hvor det primært er Dyssegårdens unge, der undervises, men også unge udefra, hvis der er ledige pladser.

STU: Dyssegården tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge, der ikke profiterer af en anden ungdomsuddannelse.

Scroll to Top