+45 48 20 78 00

Behandlingens lovgrundlag

Dyssegården er en non-profit selvejende institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§§ 66 nr. 6 jf. § 67 stk. 4) samt midlertidige ophold i henhold til Lov om social service § 107. Den interne skole tilbyder specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven. Vores STU-uddannelse opfylder kravene i Lov om uddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564).

Dyssegården har samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune, og det nye sociale tilsyn på Frederiksberg fører det lovpligtige tilsyn.

For mere information kontakt os gerne på tlf.: 4820 7800 eller e-mail: [email protected]

denne sektion

Peter Rødbro Johannesen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”