Behandlingens lovgrundlag

Dyssegården er en selvejende non-profit institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service § 66 stk. 1 nr. 7, efterværn i henhold til Servicelovens § 76 stk. 3 pkt. 1, samt midlertidige ophold i henhold til Lov om Social Service § 107. Den interne skole tilbyder specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven. Vores STU-uddannelse opfylder kravene i bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nr. 610 af 28/05/2019. 

Dyssegården har samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune, og Socialtilsynet på Frederiksberg fører det lovpligtige tilsyn.

For mere information kontakt os gerne på tlf.: 4820 7800 eller e-mail: [email protected]

denne sektion

Peter Rødbro Johannesen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”