+45 48 20 78 00

Sikker digital post

Når man sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Alle kan i princippet læse med. Sikker e-mail svarer til at sende et postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data som fx CPR-nummer – eller du er blevet informeret af en af Dyssegårdens medarbejdere til at sende en sikker e-mail – skal den sendes på Digital Post. Digital Post er en service på de fælles-offentlige portaler Borger, E-Boks og Virk. For at sende en sikker e-mail til Dyssegården på de fælles-offentlige portaler skal den sendes til Dyssegårdens CVR nummer (26045592).

For at kunne sende sikre e-mails via Digital Post kræver det medarbejdersignatur samt tilladelse fra arbejdspladsens administrator.

Dyssegårdens fælles e-mail, der fremgår på denne hjemmeside, er ikke en sikker e-mailadresse at sende til.

denne sektion

Peter Rødbro Johannesen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”