Organisation og bestyrelse

Organisation og bestyrelse

Tanken modnes om en døgninstitution

Planlægningen bag etableringen af Dyssegården går helt tilbage til 1991. Frederiksborg Amt udarbejdede dengang i amtet en psykiatrisk helhedsplan, hvoraf det bl.a. fremgik, at der var behov for etablering af et tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder. I 1996 udarbejdede en tværsektoriel- og tværfaglig arbejdsgruppe rapporten ”Børn og unge med psykiske lidelser. Samlet indsats og udviklingsmuligheder i Frederiksborg Amt.” Her blev det anbefalet, at der skulle etableres et institutionstilbud med miljøterapi og psykiatrisk efterbehandling til unge med psykiske lidelser, som kræver psykiatrisk specialbehandling i form af både dagbehandling eller døgnbehandling.

Dyssegården blev stiftet i sommeren år 2000 som en selvejende nonprofit institution efter, at Frederiksborg Amt og ungdomspsykiatrien fra Hillerød hospital indgik et samarbejde med Drostfonden i 1998.

Drostfonden er en almenvelgørende fond stiftet i 1984. Den blev oprettet på foranledning af direktør cand.jur. Svend Erik Drost, der selv levede med en sindslidelse hele livet. I testamentet fremgik det, at han donerede hele sin formue til Drostfonden ved sin død.

Bestyrelse

denne sektion

Peter Rødbro Johannessen, forstander

“På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.”

Bestyrelsesformand

Morten Juul Heding Andersen

Projektchef – Advokaterne Arup & Hvidt

Næstformand

Erik Pedersen

Centerchef – Social og Psykiatri i Odsherred kommune

Bestyrelsesmedlem Christian Petersson

Medlem

Christian Petersson

Vicedirektør og projektchef

Camilla Kragh

Medlem

Camilla Kragh

Chef for data og BI – Kombit

Medlem / Forældrerepræsentant

Kamilla Engstrøm Truelsen

Medlem / Medarbejderrepræsentant

Lotte Olsen

Køkken- og rengøringsleder – Dyssegården