Organisation og bestyrelse

Tanken modnes om en døgninstitution

Planlægningen bag etableringen af Dyssegården går helt tilbage til 1991. Frederiksborg Amt udarbejdede dengang i amtet en psykiatrisk helhedsplan, hvoraf det bl.a. fremgik, at der var behov for etablering af et tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder. I 1996 udarbejdede en tværsektoriel- og tværfaglig arbejdsgruppe rapporten ”Børn og unge med psykiske lidelser. Samlet indsats og udviklingsmuligheder i Frederiksborg Amt.” Her blev det anbefalet, at der skulle etableres et institutionstilbud med miljøterapi og psykiatrisk efterbehandling til unge med psykiske lider, som kræver psykiatrisk specialbehandling.

Dyssegården blev stiftet i sommeren år 2000, som en selvejende non profit institution efter at Frederiksborg Amt og ungdomspsykiatrien fra Hillerød hospital indgik et samarbejde med Drostfonden i 1998.

Drostfonden er en almenvelgørende fond stiftet i 1984. Den blev oprettet på foranledning af direktør cand.jur. Svend Erik Drost, der selv levede med en sindslidelse hele livet. I testamentet fremgik det, at han donerede hele sin formue til Drostfonden ved sin død.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand

Torben Heding Andersen

Advokat – Advokaterne Arup & Hvidt

 

 

 

Næstformand

Erik Pedersen

Centerchef – Social og Psykiatri i Odsherred kommune

 

 

 

Medlem

Susanne Nicolaisen

Bestyrelsesformand JCB Danmark.

 

 

 

Medlem

Morten Juul Heding Andersen

Projektchef – Advokaterne Arup & Hvidt

 

 

Medlem

Camilla Kragh

Direktør – Assurance Ernst & Young P/S

 

 

 

Medlem/Forældrerepræsentant

Kamilla Engstrøm Truelsen

 

 

 

Medlem/Medarbejderrepræsentant

Lotte Olsen

Køkken- og rengøringsleder – Dyssegården